2014. május 30., péntek

Reinhard Bonnke - Most még időben vagy

Emlékeztek a szőlőmunkásokra Jézus példázatában? (Máté 20:1-16) Munkaidő szerint néhányan csak egyetlen órát dolgoztak a szőlőben, mégis a gazda megjutalmazta őket is, és ugyanannyi bért adott nekik, mint amennyit azoknak adott, akik az egész napot végigdolgozták. Miért? Mivel ők is annyi időt dolgoztak, amennyire lehetőséget kaptak. Ez az isteni alapelv.

Ha amiatt aggódnál, hogy csak későn kapcsolódtál be Jézus oldalán az aratásba, hagyd ezt az Aratás Urára. Ne fecséreld az idődet a siránkozásra, hogy mit nem tettél meg! Mostantól szánd oda magad Istennek, és teljes szívvel tedd, amivel megbíz téged! Tedd magadévá Pál apostol hozzáállását, amit a filippibelieknek írt: „Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:13-14)
Addig a pillanatig, amíg lélegezni vagy képes, nem késted le az utolsó órát, az utolsó napot, az utolsó hónapot vagy az utolsó évet. Most még időben vagy. Talán ez az üzenet éppen neked szól. Légy áldott! REINHARD BONNKE