2014. június 27., péntek

Reinhard Bonnke - A szánalmas király 1.

Isten ereje nemzeteket ráz meg. Nem ember műve ez, hanem Istené. Az emberek azonban megkérdezik: "Mi a sikered titka?" Legalábbis így fejezik ki magukat. Az igazság az, hogy semmi sem érhet fel az evangélium hatásával.

A szórakozás, a politika és más látványosságok vonzhatnak tömegeket, de annyira, mint az evangélium, semmi. Az evangélium nem ajánl olcsó népszerűséget, csodálatos ereje mégis milliókat hoz össze nagyszerű közösségbe az egész földön.
Hogyan történik ez? A válasz: az a fajta evangélizáció, amely megnyeri a világot, a Szent Szellem általi evangélizáció, amely használja azokat a fegyvereket, amiket Isten erre a célra adott, nevezetesen a Szellem ajándékait.
Biztos vagyok benne, hogy sikerünk egyetlen magyarázata a felkent prédikálás a felkent zenével és énekléssel. Ezekkel az eszközökkel rendelkeznünk kell, de az első tanítványoknak még többjük volt. Az Újszövetség beszél olyan "megnyilvánulásokról", amelyek látható dolgok voltak.

Mik Isten cselekedetei? Nem csak a megtérések, nem is csak a gyógyulások. Közéjük tartozik a kinyilatkoztatás, a prófécia, a természetfölötti tudás, bölcsesség, tisztánlátás, álmok, látomások és hatalom a Sátán erői fölött. Úgy érzem, ezek olyan oldalai az evangélizációinknak és az összejöveteleinknek, amelyek segítettek összehozni az emberek százezreit. Az emberek ráébrednek a szellemi dolgok valóságára, amikor valami többet látnak puszta szavaknál. A szellem ajándékai szolgáltatják a tapasztalatoknak ezt a részét.

Ebben a részben ezeknek a fegyvereknek, ajándékoknak a dicsőséges lehetőségeit akarom hangsúlyozni. Ezeknek az Isten adta eszközöknek a segítségével a félénk lélek felbátorodhat, és a védekező ember támadóvá lehet. Az Úr azt akarja, hogy nagyköveti megbízóleveleink legyenek. Azoknak, akiket Ő elküld, megadja ezt a megdöbbentő erőt és tekintélyt is.

Hadd mélyedjek bele ebbe a témába! Sokan vágynak ezekre a szellemi ajándékokra, de talán idegesek, amikor használniuk kellene őket. Azt gondolják: "Tegyük fel, hogy tévedek." A legcsúnyább tévedés azonban az, ha nem használjuk az Úr fegyvereit. Gondoljunk néhány kulcsigére:

”Légy erős és igen bátor” (Józs. 1:7).

Ezt szögezi le a Biblia.

"Az Úr félelmében erős bizalom van" (Péld. 14:26.)
"... erősek a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van." (2. Tim. 2:1.).

Van egy ószövetségi Ige, ami sokáig elbűvölt engem. Ha mellé tesszük az újszövetségi igazságot, világos képet kapunk arról, hogyan fordítja Isten a szerencsét az ellenségei ellen. Íme az igeszakasz:

"És lement hozzá (Elizeushoz) Jóás, az Izrael királya és arcára borulván sírt és monda: Édes atyám, édes atyám! Izrael szekerei és lovagjai! És monda néki Elizeus: Végy kézi vet és nyilakat. És ő kézivet és nyilakat vett kezébe. Akkor monda az Izrael királyának: Fogd meg kezeddel a kézivet. És ő megfogván azt kezével, Elizeus is rátette kezeit a király kezeire: És monda: Nyisd ki az ablakot napkelet felöl. És mikor kinyitotta, monda Elizeus: Löjj! És lőtt. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez. győzedelmes nyila a Síriabeliek ellen; mert megvered a Siriabelieket Afekben a megsemmisülésig" (2. Kir. 13:14-17).