2014. június 25., szerda

Dave Hunt - Az üdvösség kérdése 8.

Róma evangéliuma

Ha valaki egy katolikus hívővel beszélget, nagyon fontos, hogy tisztázzon bizonyos fogalmakat. A katolicizmus ugyanis rendkívül sok bibliai kifejezést használ (pl. kegyelem, megváltás, üdvösség stb.), de ezeket általában nem bibliai értelemben. A katolicizmus is azt tanítja, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, aki egy az Atyával, aki meghalt a bűneinkért, harmadnapon feltámadott és vissza fog jönni a földre, hogy uralkodjon. Ezekhez az igazságokhoz azonban olyan tanokat fűztek, amelyek teljesen elferdítik az evangéliumot. Szemet hunyva ezek fölött, sok teljes evangéliumi keresztény úgy gondolja, hogy a katolikusok újjászületett keresztények, és ezt a téves nézetüket másoknak is továbbadják.

Vannak katolikus apologéták, például Peter Kreeft is, akik csak fokozzák az e téren uralkodó zavart, mivel azt állítják, hogy „a katolikusok mind Isten ingyen kegyelméből üdvözülnek, és nem a cselekedeteik által jutnak a mennybe”. De akkor miért van az, hogy az egész katolicizmus nem más, mint „mennybe jutás cselekedetek által”!? Kreeft természetesen nem tesz említést arról, hogy az „ingyen kegyelemből való üdvösség” egy katolikus számára azt jelenti, hogy a csecsemőkeresztséggel eltöröltetik az eredendő bűn, vagyis ezután már csak a hívőn múlik, hogy bejut-e a mennyek kapuján jócselekedetei által, vagy azáltal, hogy elég gyakran tart-e bűnbánatot, az eucharisztiában valóságos közössége van-e Jézus Krisztus testével és vérével, elég imát mond-e Máriához és a „szentekhez”, és a többi ehhez hasonló cselekedet által. Mindezen túl, a „kegyelem” egy katolikus hívő számára nem közvetlenül jézus Krisztustól vagy Istentől adatik, hanem az egyház és a szentségek által, de elsősorban Márián keresztül, akit „mediatrix omnis gratiae”-nek, azaz „minden kegyelem közvetítőjének” is neveznek.

A katolikus egyház régóta azt tanítja, hogy „a kegyelem először az Atyától Jézus Krisztusnak adatik, Jézus Krisztus azt átadja Máriának, és a hívekhez így Márián keresztül jut el. Isten kegyelme, ami gyógyír a hívők sebeire, úgy árad egy hívőre, ahogy a víz a vízvezetékeken keresztül”. Szent Bernát a következőket mondta:

"Minden ajándék, minden erény és minden kegyelem Máriától adatik, és ő annak adja, akinek, amikor és ahogyan ő akarja. Ó, drága Miasszonyunk! Mivel te vagy minden kegyelem forrása, és mivel az
üdvösség kegyelme csak általad nyerhető el, a mi üdvösségünk teljesen a te kezedben van."