2014. június 11., szerda

Derek Prince - Támadó fegyverek 7.

A következő fegyverkibocsátási mód a dicséret. ApCsel 16:25-26. A háttér páratlan. Pál és Silás természetfölötti módon vezetést, látomást kaptak, és már nagyon szépen ment minden. Szép otthonuk volt, ahol laktak és egy nagyon kedves testvérnő gondozta őket, főzött nekik, és mosta a ruhájukat. Azután Pál szétrobbantotta ezt az idillt. Talán a börtönben Silás ezt mondta Pálnak:
"Pál, minden szépen ment, amíg el nem kezdted a szabadító szolgálatot. Amikor kiűzted abból a jövendőmondó lányból a démont, az egész város felzúdult." Ezt nem lehet természetes módon megmagyarázni. Az történt, hogy a Sátán királyságát megzavarták. Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy: ha én Isten Szellemével űzöm ki az ördögöt, akkor Isten országa elérkezett hozzátok. Érthető, hogy a Sátán félelemmel reagált. Egy külön csoport sátáni angyalt irányított, hogy csináljanak bajt Filippiben és vessenek véget ennek a dolognak. Tehát Pálékat a hatóságok megverették, letépették a ruhájukat, börtönbe csukatták. Börtöncellába vitték őket, és kalodába záratták a lábukat. Mit csinálnál te, ha ott lennél? Inkább olvassuk el, hogy ők mit csináltak.

ApCsel 16:25-26: Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőiték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lön úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai: és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódának.

Az imának és a dicséretnek a szelleme annyira felszabadítja Isten természetfölötti erejét, hogy látható hatást tesz a fizikai világban. Az ApCsel 4-ben a börtön alapjai megremegtek, az ajtók kinyíltak és mindenki bilincsei feloldódtak. A szellemi erők felszabadultak természetfölötti, csodálatos célokra, amelyek a természetes, fizikai területen nyilvánulnak meg. Újra Isten embereinek kezébe került a kezdeményezés, nem kellett elmondani a börtönőrnek, hogy bűnös, hanem ő maga jött be, és megkérdezte: "Hogyan tudnék én üdvösséget kapni?" Tehát, ha megnyerjük a csatát szellemi síkon, akkor visszanyerjük a kezdeményezést. A mód, hogy megkapjuk a kezdeményezést az, hogy megnyerjük a szellemi területen a csatát.