2014. február 11., kedd

Tom Marshall - Az "egymás"-szindróma

Számos igehely található a Bibliában, amely kihangsúlyozza a kap­cso­la­tok kölcsönösségét. Ezeket az “egymás” kifejezésről lehet fel­is­mer­ni, és a kapcsolatok felépítéséhez szükséges ismeretek rendkívül fon­tos forrásai.

Az alábbiakban szeretnénk ezeket összegezni, a könyvben tárgyalt négy tényező címszava alatt.

Szeretet

1. Szeressétek egymást! (János 14: 34; János 15: 12; Róma 13: 8; I. Péter 1: 22; I. János 4: 8.)
2. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek legyetek! (Róma 12: 10.)
3. Gondoskodjatok egymásról! (I. Korintus 12: 25.)
4. Legyetek egymáshoz jóságosak! (Efézus 4: 32; I. Thessalonika 5: 15.)
5. Viseljétek el egymást! (Kolossé 3: 13; Efézus 4: 2.)
6. Bocsássatok meg egymásnak! (Efézus 4: 32; Kolossé 3: 13.)
7. Vigasztaljátok egymást! (I. Thessalonika 4: 18.)
8. Legyetek egymáshoz vendégszeretők! (I. Péter 4: 9.)
9. Szeretettel szolgáljatok egymásnak! (Galácia 5: 13.)
10. Egymás terhét hordozzátok! (Galácia 6: 2.)
11. Imádkozzatok egymásért! (Jakab 5: 16.)
12. Legyetek egymáshoz irgalmasok! (Efézus 4: 32.)
13. Köszöntsétek egymást csókkal! (I. Kor. 16: 20; I. Péter 5: 14.)
14. Egymást meg ne csaljátok! (III. Mózes 25: 14.)
15. Ne fosszátok meg egymást! (I. Korintus 7: 5.)
Bizalom

16. Engedelmesek legyetek egymásnak! (Efézus 5: 21.)
17. Bocsássatok meg egymásnak! (Jakab 5: 16.)
18. Igazságot szóljon kiki az ő felebarátjával! (Zakariás 8: 16.)
19. Éljetek egymással harmóniában! (Róma 12: 16.)
20. Ne hazudjatok egymásnak! (Kolossé 3: 19.)
21. Ne szóljátok meg egymást! (Jakab 4: 11.)
22. Ne sóhajtozzatok egymás ellen! (Jakab 5: 9.)
23. Ne pereskedjetek egymás ellen! (I. Korintus 6: 6.)
24. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők! (Galácia 5: 26.)
Tisztelet

25. Fogadjátok el egymást! (Róma 15: 7.)
26. Bátorítsátok egymást! (I. Thessalonika 5: 11; Zsidók 3: 13; Zsidók 10: 25.)
27. Legyetek egymás épülésére! (Róma 14: 19; I. Thess. 5: 11.)
28. Egymásnak tagjai vagyunk. (Róma 12: 5.)
29. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek! (Róma 12: 10.)
30. Mossátok meg egymás lábát! (János 13: 14.)
31. Egymást magatoknál különbnek tartsátok! (Filippi 2: 3.)
32. Legyetek alázatosak egymáshoz! (I. Péter 5: 5.)
33. Ösztönözzétek egymást! (Zsidók 10: 24.)
Megértés, ismeret

34. Közösségünk van egymással. (I. János 1: 7.)
35. Egymással békességben éljetek! (Márk 9: 50.)
36. Tanítsátok egymást! (Kolossé 3: 16; Róma 15: 14.)
37. Intsétek egymást! (Kolossé 3: 16.)
38. Beszélgessetek egymással! (Efézus 5: 19.)