2014. február 16., vasárnap

Reinhard Bonnke - Isten új Elizeusai 4.

EGYEK AZ APOSTOLOKKAL

Nagyon vártam már, hogy ehhez a részhez éljek. Azzal kezdtem, hogy elmagyaráztam, mit adott Illés Elizeusnak. Az övékkel azonos kenetet kapott Bemerítő János. Azt olvassuk róla, hogy Illés Szellemében és erejével jött el (Lk. 1:17.). Bementő Jánost is az tette nagy prófétává, ami Illést és Elizeust nagy prófétává tette. Jézus azt mondta Jánosról, hogy "a legnagyobb az asszonytól születettek között."

Ez még nem a dolog vége. Ugyanaz a Szellem tette az apostolokat azzá, amik voltak, aki Illésen nyugodott. De még itt sem fejeződött be az ügy. A Szent Szellem nyugodott a vértanúkon és a hitvallókon is, meg az utánuk következőkön. Elenyészett ez a Szellem? Nem. Az a nagyszerű igazság, hogy az a Szellem, aki az első hívőket eggyé tette Illéssel, mindannyiunkat egyesít egymással. Ő még ma is itt van - bekerülhetünk a társaságába. Illés, Elizeus, János, az apostolok és a korai egyház Szelleme nem ment el. Ő azóta is az emberek között van, minden nemzedékben. Ugyanez a Szellem a mi örökségünk. Arra születtünk, hogy Hozzá tartozzunk. Isten ébredést munkáló csapatába tartozunk Whitefielddel, Wesleyvel, Finney-vel és Evans-zel, Wigglesworth-szel, Price-szal és Jeffreys-zel együtt. Kéz a kézben állunk a dobogón Isten minden felkentjével. Mi, igen, mi a Szent Szellem által jövünk, Illés Szellemében és erejével. Ami Isten nagy embereié volt, az a miénk, és ami a miénk, az valamikor az övék volt.

A Szent Szellem a próféták Szelleme, aki ma minden testre kiárad.
Ezek a hívők mind Illések voltak, és mi most mindnyájan az ő Elizeusaik vagyunk. Mi is azt fogjuk tenni, amit ők tettek. Jézus azt mondta: "Mások dolgoztak, és ti az ő munkájukba álltatok” Mi mindannyiukkal azonosulunk. Ők egyenesen a jeruzsálemi felházból hozták nekünk a pünkösdi tüzet, és most mi visszük tovább. Minket is az serkent, ami őket buzdította: ugyanaz az evangélium, ugyanaz a Könyv, ugyanaz a szeretet, a Kálváriának ugyanaz a Krisztusa és ugyanaz a Szent Szellem.

A történelmi ébredések szereplői már elmentek. Mindenki eltűnt a főszereplő, Jézus Krisztus kivételével. Ő, Aki találkozott Saullal a damaszkuszi úton és Péterrel Galileában, itt van! Velünk maradt! Ő ma is bemerít Szent Szellembe.

Ugyanazzal a kenettel gyakran ugyanaz az üldözés jár együtt. A Nagy Megbízatás, a kenet és az ellenállás együtt jár. E világ bölcsei, mint mindig, ma is rossz hírét költik Jézus követőinek, és gúnyolják őket. Téged, a hívőt, idegennek fognak tekinteni, ha nem követed őket hitetlenségükben és a bibliai racionalizmus úgynevezett tudományában. Ők, akik ezt a "racionalizmust" fejtegetik, egy csodamentes hitvallással kezdik, aztán megnyirbálják a Szentírást, hogy megfeleljen az elméletüknek.

Ha osztozunk Krisztus munkájában, akkor a szenvedésében is részesülünk. Ha azonban szenvedünk, "Vele fogunk uralkodni is". Ha gúnyolnak minket Istenbe vetett hitünk miatt, hitünk által uralkodni fogunk. Ha ugyanazokat mondják rólad az emberek, amiket a múltban mondtak Isten embereiről, örülj, hogy azonosulhatsz velük. Ha valaki úgy bánik veled, ahogy az Újszövetség szereplőivel bántak, ez azt bizonyítja, hogy ahhoz a dicsőséges újszövetségi társasághoz tartozol. Amikor ugyanazt a megbízatást teljesíted, amit ők teljesítettek, ugyanazzal a tekintéllyel, akkor az ellenségeid is azok lesznek, akik az övék voltak. Amikor az ördög ellenségként bánik veled, örülj! Ezzel az ördög a lehető legszebb bókot mondja neked. Egy sorba állít azokkal, akiket a múltban gyűlölt, a Legmagasságosabb Isten szeretett szolgáival.