2014. február 23., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 6.

4./ A Seolnak vannak mélységei:

Péld. 9,18: És nem tudja, hogy ott az árnyak vannak, a Seol mélységeiben vannak az ő meghívottjai.

5./ A Seol a vizek alatt van, azaz a mélység vizei alatt, a tehom alatt. (Úgy néz ki, hogy a Seol a Föld alapkövén helyezkedik el):

Jób 26,5: Az árnyak megreszketnek a vizek alatt és lakóik alatt.

A Seol tehát a vizek, és az abban lakó élőlények alatt van. Ebből a három Igéből az látszik, hogy a vizek alatt közvetlenül az Ábrahám kebele van. Azért kérte a gazdag ember Ábrahámot, hogy Lázárnak engedje meg, hogy belemártsa az újját a vízbe, mert ott voltak a vizek is Lázár közelében. Egy másik kifejezés: "felemelve (a gazdag) az ő szemeit", szintén azt mutatja, hogy az Ábrahám kebele van a Seol tetején, ui. a gazdag ember úgy látta meg Ábrahámot, hogy felnézett. Lefelé menve a Seol mélységei következnek, ahol a gazdag ember is szenvedett.

6./ Minden halott a Seol (gonosz angyal) kezében van:

Zsolt. 89,49: Melyik férfi él és nem lát halált, és szabadítja ki lelkét a Seol hatalmából?

Zsolt. 49,16:De Isten megszabadítja (megváltja) lelkemet a Seol hatalmából (kezéből), mert felemel (elvesz onnan) engem.

Jób 7,9: A felhő eltűnik és elmegy, úgy, aki leszáll a Seolba nem száll fel többé.

            Ezek az Igék azt mutatják, hogy a Seol hatalmában tartja a nála levő embereket, senki sem tud onnét magától, saját akaratból feljönni. A Sátán, a Halál és a Seol uralkodtak a földön levő embereken is. De Isten megváltoztatta a helyzetet:

Hós.13,14: A Seol hatalmából megváltom, a Haláltól megszabadítom őket! Hol van a te veszedelmed, ó Halál?! Hol van a te romlásod, ó Seol?!

Jel.1,18: Nálam (Jézusnál) vannak a Seol és a Halál kulcsai.

            Jézus Krisztus a feltámadása által legyőzte a Sátánt, a Halált és a Seolt, megváltotta és megszabadította tőlük az embereket, és átvette ott is a hatalmat. De az ÓSZ idején még más volt a helyzet.

7./ Istenről nem gondolkodnak a Seolban, nem dicsérik őt:

Zsolt. 6,6: Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban ki dicsőít téged?

Ésa.38,18: Mert nem a Seol dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, akik a sírverembe szállnak nem várnak a Te hűségedre.

8./ A Seolban minden tevékenység megszűnik, semmit nem csinálnak az ott lévők (a gyötrődésen kívül) csak fekszenek:

Préd.9,12: Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.

Ez. 32,21: Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a Seol közepéből, együtt az ő segítőikkel: Alászálltak és itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek!