2014. február 18., kedd

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 4.

2./ A Seolnak vannak kapui. Egy nagy, többezer szintes barlangrendszernek kell elképzelni, nem olyan, mint egy földi ország, hanem van szélessége, hosszúsága és magassága is. Több milliárd ember van ott, és még mindig rengeteg a hely: Mint a sír és a Seol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. (Péld. 27,20) ...Tátja a száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál: telhetetlen és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet (Hab. 2,5). Állandó ''nagyüzem'' van ott, a 2. világháborúban pl. naponta átlagosan 40.000 ember halt meg, sokan jutottak ekkor a Seolba. Ezt a nagy forgalmat nem lehet egy bejáraton lebonyolítani, több kapuja van, valószínűleg jelentős távolságokra egymástól.

Jézus azt mondta, hogy az egyházon a pokol kapui sem vesznek diadalmat (Mt.16,18). Mivel a városok kapuiban is a város vezetői, előkelői szoktak ülni, valószínű, hogy Jézus itt a Seol kapuiban ülő gonosz szellemekről beszélt. Ezek szerint a Seol gonosz erői alulról, a Seol kapuiból támadják az egyházat - de soha nem tudják legyőzni.

Azt, hogy a Seol kapuiban gonosz szellemek vannak, az is alátámasztja, hogy maga a Seol szó is két valóságot jelent:

a./ Seol, pokol, mint földrajzi hely
b./ Seol, pokol, mint gonosz angyal:

Jel. 6,8: ''És láttam és íme egy sárga ló, és aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt, és adatott azoknak hatalom a Föld negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal (talán valami járvány) és a Föld vadállatai által.''

Jel. 20,13-14: ''...a halál és a pokol is kiadták a halottakat, akik náluk voltak...A pokol pedig és a halál vettettek a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava.''

Ezek és még más Igék mutatják, hogy a Seol (pokol) és a halál, személyek. Seol gonosz angyal felelős a Seol, földrajzi helyért. A gonosz angyal nevéről nevezték el a földrajzi helyet. Ők Sátán megbízottjai, szolgái. Ez a két fő gonosz angyal, más gonosz szellemekkel együtt, ott ül a Seol kapuiban, és néha támadják az egyházat. A Seol és a Halál között szoros együttműködés van. Viszonyuk: úgy tűnik nem alárendeltségi, inkább mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

Zsolt 55,16: A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban, keblükben.

Jel. 6,8 ...aki rajta ült, annak neve halál, és a pokol követte azt...

Ezek az Igék megmutatják, hogy hogyan megy le valaki a Seolba: először jön Halál, körülveszi a bűnös embert, majd miután elvette a szellemét, Seol átveszi azt és leviszi a Seolba. (Halál és Seol közötti együttműködést mutatják még a következő igék is: Zsolt. 89,49; 116,3; Ésa. 38,18; Hós. 13,14.)