2014. február 6., csütörtök

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 2.

Az elutasítottság, mint alapvető probléma

AZ ELUTASÍTOTTSÁG SEBEI

Az elutasítottság egyike a legrosszabb, legelhanyagoltabb és legelterjedtebb sebeknek. Azok között, akiket lelkigondoztunk, nagyon kevés olyan ember volt, akik ne ismerték volna fel azonnal, hogy elutasításból származó sebeik vannak. Amikor valakit szeretnek, azt elfogadják és támogatják, amikor pedig valakit elutasítanak, akkor nem fogadják el és nem is támogatják. Az elutasítottság sebei hasonlítanak annak a hatásához, amikor valakit kikosaraznak, kereken visszautasítanak, nyersen eltaszítanak, megvetnek, elkerülnek, szándékosan figyelmen kívül hagynak, mellőznek, félreállítanak, rossznak, kifogásolhatónak ítélnek, vagy valakinek egyszerűen hátat fordítanak.

Mindenkinek szüksége van szeretetre

Mindannyiunknak szükségünk van szeretetre. Az egészséges én kifejlődésének elengedhetetlen feltétele a szeretet. A szeretet számunkra ugyanazt jelenti, mint a napfény és a víz a növekedő növénynek. Aki azt gondolja, hogy nincs szüksége mások szeretetére, magát csapja be. Számtalan példát hozhatunk arra, hogy mi történik azokkal, akiket nem szeretnek. Ezek világosan mutatják, hogy mindenkinek szüksége van a szeretetre. Minden esetben valamiféle betegség jelentkezik. Még az állatoknak is szükségük van arra, hogy szeretetünket simogatással kifejezzük. A kutyák gyakran abbahagyják az evést, megbetegednek, sőt néha bele is halnak a szeretet hiányába. Vannak olyan társaságok, amelyek embereket alkalmaznak az állatok simogatására, hogy azok egészségesek maradjanak. Ami igaz a kutyákra, az igaz az emberekre is: mindannyiunknak szüksége van szeretetre, és enélkül bizony problémák alakulnak ki.

Az elutasítottság az ember "én"-jében okoz sebet. Amikor az "én" megsérül, rendellenes jelenségek alakulhatnak ki az ember személyiségében, és ez rendszerint meg is történik. A megbántott személyiségű emberek hajlamosak arra, hogy furcsák, bizonytalanok legyenek viselkedésükben, gondolkodásmódjukban és a dolgokhoz való hozzáállásukban. Az elutasítottságból származó érzelmi nyomások talaján gyakran testi betegségek is felütik a fejüket.

Isten szeretet

"Isten szeretet" és az Ő királysága a szeretet királysága (1. János 4:16.). A Biblia azt mondja, hogy "Isten előbb szeretett bennünket" (1. Jn. 4:19.). Amikor Ő felajánlja az embereknek a megváltást, akkor szeretettel közeledik felénk. "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta" (János 3:16.). És "Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róma 5:8.).

A Sátán gyűlöli a szeretetet

A Sátán gyűlöli a szeretetet. Ő ellentéte Istennek, aki a szeretet. Le akarj rombolni azt, mivel egyszerűen nem tud szeretet által működni. A hal nem tud víz nélkül élni, mert elpusztul, hasonlóképpen a démonok sem képesek olyan környezetben élni, amely természetükkel ellenkezik. Nem tudnak működni a dicséret légkörében, mert a dicséret megkötözi őket (Zsolt. 149), ugyanúgy nem működőképesek a szeretet légkörében sem, mert a szeretet ellenkezik az ördög természetével (ld. János 8:42-44 ). A szeretet megakadályozza, hogy a Sátán tönkretegye kapcsolatunkat. Ezért inti Isten Igéje a férjeket arra, hogy szeressek a feleségüket; a feleségeket, hogy szeressék a férjüket; a gyerekeket, hogy szeressék a szüleiket; a keresztényeket, hogy szeressék egymást. A szeretet legyőzi a Sátánt, de az elutasítottság ajtót nyit az ördögnek, hogy gonosz munkáját végezze.

A Sátán az elutasításra építi fel királyságát. Ebben a királyságban nem létezik szeretet. A Sátán nem szereti a démonokat, akik parancsait végrehajtják, és a démonok sem szeretik mesterüket. Mindezek ellenére a Sátán királysága nem megosztott, de egysége nem szereteten, hanem félelmen, kontrollon és a gonoszságra való hajlamon alapul.