2014. február 13., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 2.

A Jób 38,16 leírja, mik vannak még a Föld belsejében:

Eljutottál-e a tenger forrásaiig, bejártad-e a mélység legalját?

A tenger forrásai és a mélység legalja nem ugyanazok. A tenger forrásai a mélység (tehom) és a tengerek között vannak, a tengerek alján. Ezeken a forrásokon keresztül kapnak vizet a tengerek a tehomból. Ha alulról, a mélységből nézzük ezeket a forrásokat, akkor a mélység forrásai, mert ezeken jön fel a mélység vize. Ha felülről, a tengerek felől nézzük őket, akkor pedig a tenger forrásai, mert ezeken át kapják a vizüket a tengerek. A tengerek forrásai és a mélység forrásai ugyanazok.

A mélység feneke pedig a tehom (mélység) legalja, valahol a Föld szegletkövénél. Ez tehát egy lefelé menő kép. Ezután van szó a halál és vakhomály kapuiról. Ezek az alvilág (Seol) kapui:

Megnyíltak-e neked a halál kapui, a halál árnyékának kapuit láttad-e?

A lefelé menő kép következő állomása a halál kapui. Ezek a mélység legaljánál vannak.
Egy a Jób 38,1-17-tel párhuzamos rész a Bibliában a Péld. 8,22-30:

Az Úr az Ő utai előtt (az Ő utai kezdeteként) szerzett engem, az Ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a Föld őskezdete előttől. Még mikor semmi mélységek nem voltak születtem, még mikor semmi források vízzel teltek nem voltak. Mielőtt a hegyek leültettek volna, a halmok előtt születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
Mikor készítette az egeket ott voltam, mikor felvetette a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősítette a felhőket ott fent, mikor erősekké lettek a mélységek forrásai. Mikor határt szabott a tengernek, hogy a vizek át ne hágják az Ő parancsolatát, mikor megalapította e Föld alapjait,
Mellette voltam minden nap, és gyönyörűsége voltam minden nap játszva Őelőtte minden időben.


Itt is szerepelnek a Föld belsejében található dolgok: tehom, vízzel telt források, Föld oszlopai. A 27. vsz. leírja, hogy a tehom (mélység) felszínén egy kerekséget csinált Isten. Ezek a Föld kőzetlemezei, melyek lezárják a mélységet: Jób 38,30: a mélységek teteje lezárul. Ezek a kőzetlemezek alapokon, oszlopokon nyugszanak tehát, hogy meg ne inogjon a Föld soha örökké. De mi van a kőzetlemezek és az alapkő, szegletkő között? A Biblia megadja a válasz: víz, a mélység vizei.

Zsolt.136,6: "Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé, mert örökkévaló a kegyelme.'' 

A föld itt a kőzetlemezeket jelenti. A kőzetlemezeket Isten a vizekre teremtette, tehát alattuk a nagy vizek vannak.

Zsolt.24,1-2: "Az Úré a Föld,s annak teljessége, a Föld kereksége és annak minden népe, mert Ő alapította azt a tengereken és a folyamokon megerősítette.'' 

Szintén erről szól. A Föld belsejében tehát rengeteg a víz. Ezt a bibliai igazságot támasztják alá a mostani mélyfúrási eredmények: több helyen mélyfúrásoknál nagyon nagy forróvíz tárolókat találtak a föld alatt, amiből azt a következtetést vonták le, hogy a Föld belsejében sokkal több a víz, mint ahogy ezt eddig képzelték.

2.Péter 3,5: '' Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és Föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára...'' 

Ezért van olyan sok víz.

Ahogy lefelé megyünk a Föld belsejébe, a hőmérséklet olyan gyorsan növekszik, hogy a kőzetlemezek megolvadnak. Ez a magma. Az oszlopok más anyagból vannak, ezek izzanak, de nem olvadnak meg. De hogy lehet ilyen forróságban víz? A Jób 38,30 azt írja eredetiben, hogy ''mint a kő, úgy összesűrűsödnek a vizek'' a mélységben. Azaz ezek a vizek nagyon nagy nyomás alatt vannak, ami megakadályozza azt, hogy gőzzé váljanak. Minél nagyobb a nyomás, annál magasabb a víz forráspontja.
Azt, hogy a mélység vizei milyen mélyek, nem tudjuk. A Biblia azt írja, hogy a Föld szegletkövéig tart a mélység, tehát a nagy vizek. Azt azonban nem tudjuk, hogy mekkora a Föld szegletköve, lehet, hogy csak 1000 km átmérőjű, de lehet, hogy 5000. Minél kisebb a szegletkő, annál mélyebbek a mélység vizei. Ezenkívül az oszloplábak/fundamentumok vastagságáról sincs információnk: ezek is lehetnek akár többszáz km vastagok is. Ami a Biblia alapján biztos: a Föld belsejében nagyon sok víz van.