2014. február 4., kedd

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 3.

Látjuk, hogy a csata miért forog a bizonyságtétel körül. Amikor elkezded a megvallást, a Sátán mindent ellened fog fordítani, hogy megijesszen, hogy megfélemlítsen, hogy szégyenbe hozzon. De te mindenféle módon merész, igei megvallást tegyél, mert ha ezt megteszed, akkor már nincs semmi fegyere az ördögnek. A pusztító nem tud bejönni oda, ahol a vér van. Legyőzzük a Sátánt azáltal, hogy megvalljuk személyesen, amit az Ige a vérről mond.
Alapvető követelmény az, hogy tudjuk, hogy mit mond az Ige a vérről, mert nem tudjuk megvallani, ha nem tudjuk. A tanulmány hátralévő részében szeretnék adni nektek néhány alapvető Igét, amely Jézus véréről szól, és arról, hogy mit ad számunkra, a hívők számára.

Az első Ige az Efézus 1:7: Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Figyeljétek meg: először Krisztusban kell lennünk, hogy elfogadhassuk ezt az áldást. Amikor Krisztusban vagyunk, akkor az első dolog a megváltásunk az Ő vére által. Megváltani azt jelenti, hogy visszavenni, kifizetni a díjat érte. Mi az ördög kezében voltunk, hozzá tartoztunk, de Jézus kifizette a váltságdíjat, az Ő vére által a kereszten, hogy visszavásároljon bennünket. Ezt megerősíti az 1 Péter 1:18-19: Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.

Mi által lettünk megváltva, visszaváltva a régi gonosz istentelen életmódunkból, Sátán markából, a bűn kárhoztatásából, a pusztítónak a támadásaitól? Hogyan lettünk visszaváltva? Jézus Krisztusnak a drága vére által. A szeplőtlen, hibátlan Báránynak a vére által. A bűntelen Isten Báránya által, aki elvette a világ bűneit, az Ő vére által lettünk megváltva. Nem volt más ár, ami meg tudott volna menteni bennünket. Ennek fényében nézzük a 107. zsoltár 2. versét:

Ezt mondják az Úrnak megváltottál, akiket megváltott a szorongatóinak kezéből.

Figyeljétek meg, honnét vagyunk megváltva? A szorongatónak kezéből. Ki a szorongató? Az ellenség, az ördög. Tehát a szorongatónak a kezében voltunk, de vissza lettünk váltva. Mi által? Jézus vére által.
Tudom, hogy hol voltam mielőtt Jézus jött. Az ördög kezében. Nincs kétségem efelől, és nem akarok oda újra visszakerülni. Tudom az Ige által, hogy milyen árat kellett fizetni. Jézus vére volt, amely kiragadott az ördög kezéből, és átvitt a Jó Pásztor kezébe. Jézus a jó Pásztor. Jézus azt mondta:
"Senki sem fogja kiragadni az én kezemből őket." Ez a megváltás: az ördög kezéből az Úr kezébe, és csak akkor hathatós, ha: "ezt mondják az Úrnak megváltottál.” Tehát ha meg vagy váltva, akkor mondjad, mert ha nem mondod, akkor nem hathatós. A bizonyságtevés beszéde teszi a vért hathatóssá.