2014. február 6., csütörtök

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 4.

Nézzünk még egy másik példát a zsoltárok között: 91. Zsoltár. Ezt a zsoltárt az atombiztos zsoltárnak hívják. Ez a tökéletes védelem zsoltára minden gonosszal, veszéllyel, kárral szemben.

91.Zsoltár 1-2: Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.

"Lakozik" azt jelenti a héberben, hogy az éjszakát eltölti. Ezt a kifejezést használják általában az éjszaka eltöltésére. Tehát, az igazi hívő a Mindenható árnyékában nyugszik. 2. vers:

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem: Ő benne bízom.

Ez tehát az előszoba, a belépő a teljes védelembe, amit a többi versekben mutat az Ige. Ez a megváltás: "Ezt mondom az Úrnak." Ha nem mondod, akkor nincs meg. Némi bátorságra van szükségünk, hogy mondjuk, ami következik a 91. zsoltárban, de csak akik mondják, azoknak van igei joguk arra, hogy meglegyen nekik. Tehát a bizonyságtétel beszéde teszi a vért hathatóssá. Mi az én bizonyságtételem ezeknek az Igéknek a fényében?

1. Jézus vére által meg vagyok váltva az ördög kezéből.

Ezzel a vér az ajtón van. Most visszatérve az Efézus l:7-re a következő dolgok figyeljétek meg. Ugyanebben a versben így hangzik a második mondat a vérről:

Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Fontos számunkra, hogy Jézus vére bűnbocsánatot adott. Jézus azt mondta az utolsó vacsorán a Máté 26:28-ban, mikor a tanítványoknak a kelyhet, amely az Ő vérével való közösséget jelenti ki:

Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.

Máshol azt mondja: "Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat." Tehát Jézus vére kiontatott, hogy a mi bűneink meg legyenek bocsátva.

Észreveszitek az Efézus 1:7-ben, hogy Pál ezt a két dolgot egymás mellé teszi: a megváltást és a bűnbocsánatot. Ez nagyon fontos, mert teljes jogunk a megváltásra akkor van, ha a bűnünk meg van bocsátva. De ha bűn van az életünkben, és nincs megbocsátva, akkor azon a területen nincs teljes jogunk a megváltásra. A Sátánnak még mindig van igénye azon a területen. Sokszor bebizonyítottam a szabadító szolgálatban, hogy ha neki van joga, akkor nem adja fel. Kiabálhatsz, böjtölhetsz egy hétig, bármit csinálhatsz, ez nem fogja megváltoztatni, tudja, hogy legális joga van és semmi nem tudja onnan kiutasítani.

Egy másik nagyon fontos, jellemző ok, amivel a hívők jogot adnak Sátánnak az életükben, hogy nem bocsátanak meg másoknak. Jézus azt mondta, hogy ugyanúgy bocsát meg nekünk Isten, ahogy mi megbocsátunk másoknak.
"Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, hogyha ellenünk vétkeztek."

Nem kérhetünk bocsánatot Istentől a fölött a mérték fölött, ahogy mi megbocsátunk másoknak. Tehát ha van olyan személy, akinek nem bocsátunk meg, ugyanolyan mértékben mi sem kapunk bocsánatot Istentől. Marad egy megbocsátatlan terület az életünkben, ahol Sátánnak még mindig van igénye. Csinálhatsz amit akarsz, nem tudod kitenni, amíg meg nem bocsátasz. Bárki legyen az, meg kell bocsátani. A megváltás együtt jár a bűnbocsánattal. Hogyha minden bűnöd meg van bocsátva, akkor teljes jogú megváltott vagy. A Sátánnak nincsen joga veled kapcsolatban, de ha van terület az életedben, ahol a bűnnel nem bántál el, akkor Sátánnak még mindig van joga hozzád azon a területen. Jöhetnek Amerika legjobb prédikátorai, imádkozhatnak érted, nem tudják az ördögöt kitenni, mert az ördög tudja, hogy van joga.