2014. február 2., vasárnap

Reinhard Bonnke - Kapkodnak az Evangéliumért 4.

A TÉKOZLÓ BOLYGÓ

Ha az örök élet témája nem mutatja meg, milyen sürgős az evangéliumot minden teremtésnek hirdetni, akkor semmit sem tudok elképzelni, ami mutatja. Igaz, másféle hitek is vannak. Mindenki megtudja azonban, aki jobban megismeri ezeket a vallásokat, hogy minden evangéliumi ígéret teljesen hiányzik belőlük. A keleti, lélektani kultuszok, ha működnének is, csak átmeneti javakat ajánlanának fel. Az evangélium azonban nem pusztán a gondolati egyensúlyt tartja szem előtt. Azokat az erőfeszítéseket, amelyekhez a kultuszok ragaszkodnak, annak érdekében kell tenni, hogy összhangba kerüljünk a természettel. Ennek nincs sok értelme.

Jézus nem azért jött, hogy vallásos érzéseket adjon nekünk, vagy az elme energiáinak felhasználási rendszerét javasolja. Ő azért jött, hogy megmentsen minket, nem azért, hogy elmagyarázza, hogyan használhatjuk fel saját "belső erőforrásainkat" önmagunk megmentésére. Jézus nem a transzcendentális meditációt, kvietizmust, vagy a sztoicizmus higgadtságát tanította. Ő először is és mindenek előtt Üdvözítő volt és ma is az. Ami a többi vallást illeti, melyik ajánl örök életet most? Némelyikük csak a létezés végét ígéri. A "karma" tanításai az életet olyan nyomorúságosnak látják, hogy szerintük a cél az élet eltörlése. Aztán ott a Paradicsom ígérete, ami végtelen érzéki örömökből áll. Ez számomra jobban hasonlít a pokolra, mint a mennyre.

Az evangélium legfőbb csodája az, hogy jelenidőben valósítja meg az életet, az olyan minőségű életet, ami egy örökkévalóságon át sem válik unalmassá. "Jézus azt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él: és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?" (Jn. 11:25-26.).
Ez a lehető legnagyobb evangélium! Ha belegondolunk, ezen már nem lehet javítani, és ez az élet most is elérhető számunkra. Sürgős ez? A világ kapkod az evangélium után, mint a partra vetett hal a levegő után. Az örök élet a legfontosabb ajándék, és az első számú üzenet, valamint az evangélium hirdetésének első számú oka.
A jelenlegi világnak kétségbeesetten szüksége van az evangéliumra!

Miért alkotta Isten a világot? Jó céllal teremtette, mert Ő a szeretet. Megtöltötte a világot kimeríthetetlen örömökkel, az ember egy örök élet alatt sem unhatja meg őket. Minden érzékünk számára minden elképzelhető zamat és gyönyörűség származott Isten szerető szívéből gyermekei javára.
Amikor Isten útján járunk, mindez a miénk. Amikor elutasítjuk Őt, akkor az Ő rólunk való gondoskodását is elutasítjuk. Tönkretesszük a mi megáldásunkra készült terveit, és összetörik a boldogság. Mára elértük azt a pontot, amikor már kiválóan tudunk rombolni a falon lévő irkafirkák szemetétől az egész természet elpusztításának veszélyéig. Háborúzunk, gyűlölködünk, letapossuk ezt a szép földet, és bemocskolunk mindent, amit Isten ad nekünk.

Romboló tevékenységünk legnagyobb része merő gonoszságból, vagy önző kapzsiságból fakad. Alapvetően azonban az Istentől való elfordulásunk eredménye. Az emberiség legtöbb baját emberek okozzák. Az evangélium visszafordítja ezeket a végzetes folyamatokat. Visszavisz minket Isten akaratának cselekvéséhez, és az Ő akarata mindig mindnyájunk javát szolgálja. Isten szereti az Ő tékozló bolygóját és ha visszatérünk Hozzá, az Atya szíves fogadtatásában részesülünk, és "kezdünk vigadni".