2014. február 13., csütörtök

Reinhard Bonnke - Isten új Elizeusai 3.

NEM AZ ELŐDEINKTŐL KAPTUK

Még valamit mondanom kell neked. Nem olvasunk arról, hogy Illés egyszer is utasította volna Elizeust, hogy kenje fel Hazáélt és Jéhut. Bár Elizeus örökölte Illés megbízását, Istennek vele is személyesen kellett beszélnie. Bár mi kapcsolódunk Isten népének előttünk élt nemzedékéhez, maga az Úr adja át nekünk a Nagy Megbízatást. Jézus ma is az eredeti Nagy Megbízatásra mutat. Isten mindig eredeti dolgokkal működik. Az Ő megbízása közvetlen, nem hagyományozással terjed.

Hogyan prédikálnának, ha el nem küldetnek?” {Róm. 10:15). A Szent Szellem ugyanazt mondja, Ő vezet minket. A Szent Szellem a tanúság Szelleme. A tanúskodás az Ő célja. A Nagy Megbízatás a Szent Szellemhez kötődik. Amikor Krisztus bemerít minket a Szent Szellembe, akkor a kezünkbe teszi útmutatásait arra vonatkozóan, hogy elvigyük az evangéliumot az egész világnak.

Minden Magától a Mestertől jön - nem általános módon, hanem egyénenként. Egyedül Jézus a Bemerítő és örömöt szerzünk Neki, amikor azzal a munkával foglalkozunk, amire Ő elküld minket. Kimerítő feladat tömegeket vízbe meríteni, de Krisztus fenntartotta Magának azt a munkát, hogy egyenként bemerítsen minket a Szent Szellembe. Nem a saját erejük kedvéért megyünk oda emberekhez.
Mindenki megkaphatja a maga Szent Szellem keresztségét közvetlenül az Úrtól. Nem emberek akarata által vagyunk elhívva, hanem inkább Isten akarata által. Pál hét levelét kezdi épp ennek a hangsúlyozásával. Az elhívással együtt jön az erő, a képesítés. A kezemet rátehetem az emberekre, és imádkozhatok szívből azért, hogy Isten áldja meg és használja őket. Az apostolokhoz hasonlóan rátehetjük a kezünket emberekre, hogy Szent Szellem keresztséget kapjanak, de egyedül Jézus a keresztelő. Ő azt mondta: "Én (figyeld meg: Én!) rendeltelek titeket (Jn. 15:16).

Ha a kenetet pünkösd napja óta kézről-kézre kellene adni, vagy ha azt csak az első apostolok adhatták volna tovább, akkor az egyház már régen a történelem egyik veszett ügyévé vált volna. Kaphatunk friss olajat az Úrtól. A bölcs szüzek nem adtak az olajukból (Mt. 25:8-9). Mindegyikünknek közvetlenül Jézustól kell olajat kapnunk.

A CSOMAGTERV

A tanítványoknak szóló Nagy Megbízatást egyenként mindegyikünk megkapja ma, és ezzel együtt jár a Szent Szellem egyéni kenete is. A parancs és az erő egy csomagot alkot. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy várakozzanak Jeruzsálemben, amíg felruháztatnak erővel, hogy azután tanúk lehessenek az egész világon. Ha elválasztjuk a megbízatást a képesítéstől, akkor vagy erőnk lesz cél nélkül, vagy célunk erő nélkül. Az erő szerszámai a feladattal járnak. Ha üres kézzel mégy, keveset haladsz.