2014. február 11., kedd

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 6.

Most feltételezzük, hogy betöltöttük a feltételeket, világosságban járunk, egymással összeköttetésben vagyunk, és így ezt a bizonyságot jogosan elmondhatjuk: Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére tisztít most és állandóan minden bűntől. Nagyon fontos látni, hogy itt folyamatos jelen idő van. A vér folyamatosan tisztít, amíg mi folyamatosan világosságban járunk. Tehát két folyamatos igeidő van. Állandóan világosságban járunk és állandóan kapjuk a vér tisztítását. A vérnek folyamatos a munkája. 

Ez a harmadik megvallás:
Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít engem most és állandóan minden bűntől.

Most a negyedik mondathoz megyünk a vérről, amely a Róma 5:9-ben fordul elő. Megnézzük a 8-as verset is az összefüggés miatt:
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a hazug ellen Ő általa.

"Megigazultunk az Ő vére által": a megigazulás vallásos kifejezés lett, amelyet sokan használnak, de nem értenek meg, és másokat megijesztenek. Az angolban két szó van erre, bár az ószövetségi héberben és az újszövetségi görögben egy szó van, a "törvényes igazság" szóra: angolban a "justice" szó szerepel. Amikor viszont a gyakorlati életről van szó, akkor a "right" szót használják. De ugyanez a szó. A probléma az, hogy itt a fordításban a "justice" szó fordul elő, és ezért az emberek jogi jelentést tulajdonítanak a megigazulásnak, tehát törvényes cselekedetnek fogják fel. Mintha előtte valami rossz lett volna, azután pedig jó lett, ez azonban csak a szó féljelentése. A megigazulás azt jelenti, hogy igazzá tesz. Tehát a "right" szót használom, mert ez minden élettérre vonatkozik: otthonra, vállalkozásra, személyes kapcsolatra. Ez több, mint egy formális, törvényes valami. A "right" szó a mindennapi életre vonatkozik, és az Ige ezt mondja, és ez a teljesen helyes fordítás.

Tehát megigazultunk, igazzá lettünk Jézus vére által. Nem igazultál meg, ha nem lettél igazzá. A megigazulás tehát több, mint egy törvényes ceremónia, több mint egy címkeváltozás: jellemváltozás és életmódbeli változás, ami Jézus vére által van.
A "justice" olyan jelentéssel bír, mintha soha nem vétkeztem volna. Miért? Mert megigazultam. Ez nem a saját igazságom, hanem Jézus Krisztusé.
Róma 3:24-25: Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből...

Érdem nélkül, ingyen. A vallásos embereknél mindig az a probléma, hogy meg akarják érdemelni, de ez soha nem megy, és ezért soha nem elégedettek, soha nincs békességük. Azt gondolják, hogy még egy kicsit többet kellene tenniük, hogy igazak legyenek. Ez soha nem megy. A megigazulás ingyen van, az Ő kegyelméből: 24.vers vége és 25-ös vers: ...a Krisztus Jézusban való váltság által.

Kit az Isten eleve elrendelt engesztelő áldozatul, hit által az Ő vérében, hogy megmutassa az Ő igazságát, az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt.

Hit által, Jézus vére által vagyunk igazak. Szeretném tovább olvasni a Róma 4:4-5 verseket:

Annak pedig aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint, Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul."

Aki munkálkodik, az vallásos ember. Ha te mindig jól éltél, és mindig teljesítetted a kötelességedet, Isten tartozik neked és meg kell adnia. Ez az ő adóssága. Valójában viszont Isten semmivel nem tartozik senkinek. Az első, amit abba kell hagyni: az, hogy magad tedd igazzá. Annak, aki nem munkálkodik, mit kell csinálni: csak hinni! Ennyire egyszerű? Ha nem ennyire egyszerű, akkor soha nem sikerül. Isten az igazság nélküli embereket igazakká teszi - ezt mondja a Biblia és így hiszem én is.