2014. február 27., csütörtök

Dave Hunt - A szentek vére 13.

Korunk inkvizíciója

A középkori inkvizíció már évszázadok óta virágkorát élte, amikor 1542-ben III. Pál pápa Róma Szent Kongregációja, a Szent Katolikus és Apostoli Inkvizíció státuszt adományozta annak. Az utóbbi időben már csak Szent Hivatalként emlegetik, 1967-ben Hittani Kongregáció névvel illették - ami nagyon találó, amennyiben az emberek elégetése hitbeli cselekedetnek számít.

Róma választás előtt áll: a sok ártatlan áldozat kínzására és lemészárlására vagy büszkének kell lennie, vagy szégyenkeznie kell. Természetesen Róma soha nem fogja megbánni ezt a bűnét, és soha nem fog lemondani arról, hogy tévedhetetlen. Így aztán nem meglepő, hogy az Inkvizíció Hivatala még mindig áll a Vatikán szomszédságában levő Inkvizíció Palotában, bár az igaz, hogy most új neve van: Hittani Kongregáció. A jelenlegi főinkvizítor, aki közvetlenül a pápának tartozik beszámolással, München egykori érseke, Joseph Ratzinger bíboros, akit a Time „a világ legnagyobb hatalommal rendelkező kardinálisának [és] a katolikus egyház dogmái fő érvényesítőjének...” nevezett. Ez az érvényesítés lehet brutálisan közvetlen, de kesztyűs kézzel is végre lehet hajtani, ahogyan a nashville-i Edward Kmiec püspök némította el Joseph Breent. Breen egy levelet intézet a nemzet püspökeihez, melyben rámutatott, hogy „óriási eltérés van aközött, amit Róma prédikál, és ami az egyházban valójában történik”, és kérvényezte a „választható és nem kötelező érvényű cölibátust”. Aláírattak vele egy nyilatkozatot, hogy „nem fog a médiának beszélni..., és nem fogja felülbírálni azt, amit a püspök urak tesznek.”

Ma már nem gyilkolja le áldozatait, a Kongregáció azonban továbbra is megkísérli megőrizni a Vatikán kultusz-szerű kontrollját a klérus és az egyház gondolkodása felett. 1993. június 9-én például Ratzinger kiadta a „Hit Doktrínájának elterjesztésére vonatkozó... instrukciókat”. E dokumentum szerint „előzetes engedély szükséges ahhoz, ha a klérus és a különböző vallási intézmények tagjai cikkeket akarnak írni olyan újságokban, folyóiratokban, amelyek nyíltan támadják a katolikus vallást és a jó erkölcsöt”. Az utasítások között szerepel még az is, hogy a katolikus kiadóknak teljesen alá kell vetni magukat az egyházi törvényeknek, illetve a püspököket kötelezi arra, hogy megakadályozzák olyan, vallással és erkölccsel kapcsolatos kiadványok árusítását a templomokban, amelyeket az egyház nem engedélyezett..." Indexre teszik újra a könyveket!