2014. február 13., csütörtök

Derek Prince - Szellemi fegyverek: a vér, az Ige és a bizonyságtételünk 7.

Nézzük meg a 2 Kor. 5:21-ben ezt az egyszerű verset:  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne.

Szeretném egy kicsit megváltoztatni: Mert Isten Jézust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.

Ez a teljes váltság. Jézus bűnné lett a mi bűnösségünkkel, hogy mi igazakká lehessünk az Ő igazságával. Az Ő igazsága elérhető számunkra az Ő vérében való hit által. Hit által lettünk igazakká az Ő vérével. Az igazságosságnak vannak látható, határozott, kézzelfogható eredményei. Szeretnék néhányra rámutatni az Igében. Az egész életmódunk, magatartásunk, kapcsolataink, keresztény életünk szolgálata és hathatóssága attól függ, hogy mennyire jutottunk el annak felismerésében, hogy megigazultunk. Példabeszédek 28:1: Minden istentelen fut, mégha senki nem üldözi is: az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán: bátrak.

A legtöbb keresztényben nem sok bátorság van. Félénkek, bűntudatosak és meghátrálnak, amikor a gonosszal, az ördöggel állnak szemben. Ennek az az oka, hogy nem becsülik azt a tényt, hogy Isten szemében olyan igazak, mint Jézus Krisztus maga. Ha értékeljük ezt, az bátrakká tesz bennünket. A megigazulás másik eredményét az Ésaiás 32:17-ben láthatjuk: És lesz az igazság műve békesség és az igazság gyümölcse jutalom és biztonság örökké.

Három eredménye van az igazságnak: békesség, nyugalom és biztonság. Mind a három abból a felismerésből jön, hogy én megigazultam Jézus Krisztus igazságával. Ez a felismerés bátorságot hoz, békességet, nyugalmat és biztonságot.

Róma 14:17: Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm.

Mindezek a dolgok az igazság termékei. Ha nem kapjuk meg a megigazulást hit által, akkor küzdünk érte, de nem érjük el. Rossz nézni, amikor a keresztények megpróbálnak boldogok lenni: békességben, nyugalomban, biztonságban lenni, mert valaki azt mondta nekik, hogy így kell. De a tapasztalatom az, hogy amikor az emberek valóban megkapják a bűnbocsánat biztonságát a hit által való megigazulásban, akkor az öröm csak úgy természetesen jön, a békesség nem erőfeszítés, a biztonság megvan és kifejeződik bátorságban is. A gyökér a fontos, az hogy az emberek rájöjjenek, hogy megigazultak Jézus Krisztus igazságával, mintha soha nem vétkeztek volna.

Tudjátok, a legtöbb vallásos ember úgy gondolja, hogy akkor a legszentebb, ha azt bizonygatja, hogy mennyire bűnös. Ez az általános vallásos magatartás. Te viszont nagyon gőgös vagy, ha igaznak mondod magad, de igazán vallásos lehetsz, ha a hibáidról beszélsz, a kudarcaidról, és arról, mennyi dolgot csináltál rosszul.

Olyan egyházban nőttem fel, ahol ezt kellett tenni. Minden vasárnap reggel azt kellett mondanunk: bocsáss meg nekünk nyomorult bűnösöknek. Mindig úgy éreztem, hogy nem szeretnék nyomorult bűnös lenni. Amikor ránéztem a többi bűnösre, akkor elfogadtam, hogy ők nyomorultak, de azt mondtam magamnak, hogyha a vallás annyit képes elérni, hogy nyomorult bűnössé tesz, akkor lehetek én bűnös vallás nélkül is, sőt fele olyan nyomorult se leszek. A vallás ezt mondja: ''Bocsáss meg nékünk, nyomorult bűnösöknek. Eltévelyedtünk, mint a juhok, olyan dolgokat tettünk, amiket nem kellett volna és elmulasztottuk, amit meg kellett volna tenni és nincs egészség bennünk.’’
Most nem tudnám ezeket a szavakat elmondani, mert képmutató lennék. Először is van isteni egészségem Jézus Krisztusban. Másodszor: hogyan imádkozzak hétfő reggel a győzelemért a bűn fölött, amikor következő vasárnap reggel újból azt kell mondanom, hogy eltévelyedtem, mint a juh és rosszat tettem, és mulasztottam, és nincs egészség bennem. Ez teljesen aláássa a hitet, bármilyen jól hangzik is.