2011. október 12., szerda

Scofield: II. Sámulel könyve

Az 1Sámuel és 2Sámuel a héber Bibliában egy könyvnek számít. A 2Sámuel Dávid uralkodásával foglalkozik, teljes tudósítás az ő életéről az 1Sám 16,12-1Kir 2,11-ben található.
Az 1Sámuel Saulnak, Izráel első királyának tragikus halálával fejeződik be; a 2Sámuel annak a viszálynak leírásával kezdődik, amely megelőzte Dávid trónra lépését Jeruzsálemben. A könyv leírja Dávid harci győzelmeit, nagy bűnét, menekülését Absolon lázadása idején, visszatérését Jeruzsálembe és a népszámlálás által elkövetett bűnét. A dávidi szövetségből a 2Sám 7,8-17-ben olvasunk.
Míg az 1Sámuel eseményeinek pontos időtartamát nem ismerjük, addig a 2Sámuel negyvenéves időszakra terjed.

A könyvet a következő részekre oszthatjuk fel:
I. Saul halálától Dávid uralkodásának kezdetéig, 1-4.
II. Dávidnak Izráel királyává való felkenésétől Absolon lázadásáig, 5,14.
III. Absolon lázadásától a népszámlálásig, 15-24.