2011. október 5., szerda

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Mit jelent szívvel hinni? 3.

Pál római szentekhez idézett szavait már megértettétek a Róma 12,1-2-ben: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tisztelete­teket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek­nek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és töké­letes akarata.”

Itt van valami, ami megdöbbentett, és már hosszú évek óta prédikáltam, talán már húsz éve, amikor ezt észrevettem. Pál levelet ír a rómaiaknak, de nem a bűnösöknek. Az első részben ez áll: „Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek.”

Tehát olyan férfiaknak és nőknek ír, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent­lélekkel, és mégis azt mondja nekik, hogy valamit tenniük kell a testükkel és az elméjükkel. Valóságos sokként ért engem, hogy itt az emberek megtértek, betöltekeztek Szent Szellemmel, de testüket és értelmüket mindez nem érintet­te meg. Értitek? Az újjászületés nem a test vagy az értelem újjászületése, ha­nem a szellem újjászületése. És a Szent Szellemmel való betöltekezés nem fizi­kai, hanem szellemi átélés. Neked kell valamit tenned a testeddel; odaszánnod Istennek élő áldozatként, az elmédet pedig meg kell újítanod az Ige által. Sze­retném, ha megértenéd, hogy ezt neked kell megtenned és nem Istennek.

Isten örök életet ad, felajánlja az Ő Szellemét, de semmit nem tesz a testeddel. Bármit kell is azzal tenni, azt neked kell megtenned. Ó, valaki máris megszólal: „Nem vagyok rá képes, nem vagyok rá képes!” Természetesen, amíg szem­beszegülsz Istennel, nem is leszel rá képes. Az Ige azt mondja, hogy oda kell szánnod testedet Istennek. Senki sem teheti meg ezt helyetted. Te szánod oda Istennek. Azután pedig azt olvasod: „Változzatok el, a ti elmétek megújulása által”. Az elménket Isten Igéje újítja meg és természetesen Isten helyezett taní­tókat is az Egyházba, hogy megújítsa népének elméjét. Ki merem mondani, hogy a ti elmétek már elkezdett megújulni ezek által a tanulmányok által, vagy nem? Nos tudatára ébredtetek már annak a ténynek, hogy ti valójában szellem vagytok, van lelketek és testetek?