2011. október 18., kedd

Derek Prince: Ima az átkokból való szabaduláshoz

Úr Jézus, én hiszem, hogy Te Isten Fia vagy az egyetlen út Istenhez; és hogy meghaltál a kereszten a bűneimért és feltámadtál a halálból. Abbahagyom a lázadást és bűnt és Neked, mint Uramnak alárendelem magamat. Megvallom minden bűnömet Neked, és kérem bűneim bocsánatát – különösen azokért a bűnökért, melyek kiszolgáltattak engem az átoknak. Szabadíts meg, kérlek, őseim bűneinek következményeitől is! Saját, szabad akaratom döntéséből megbocsátok mindenkinek, aki ártott vagy rosszat tett nekem – éppen úgy, ahogy szeretném, hogy Isten is megbocsásson nekem. Nevezetesen, megbocsátok… Megtagadok minden kapcsolatot minden okkult vagy sátáni dologgal – ha vannak bizonyos tárgyaim, melyek ezekhez kötnek, elkötelezem magam, hogy elpusztítom őket. Sátán minden rám vonatkozó követelését semmisnek nyilvánítom. Úr Jézus, én hiszem, hogy te a kereszten magadra vettél minden átkot, mely valaha is elérhetne engem. Ezért most arra kérlek, szabadíts meg engem minden átoktól, mely az életemen van – a Te Nevedben, Úr Jézus Krisztus! Hit által elfogadom a szabadulásomat és megköszönöm azt Neked! Uram, megnyitom magamat, hogy elfogadjam a Te áldásodat, úgy, ahogyan Te azt közölni akarod.

Az átokból való szabadulás imája után: Jézus keresztáldozata által megszabadultam az átokból és beléptem Ábrahám áldásába, akit Isten mindenben megáldott. (Galata 3, 13-14)