2011. október 22., szombat

Scofield: II. Királyok könyve 18. fejezet

(18,7) Az események sorrendje Júda királyságában az izráeli királyság bukása után Ezékiás uralkodásának utolsó huszonhárom esztendeje alatt – a következő:
(1) Ezékiás lerázza az asszírok igáját (2Kir 18,7);
(2) Ezékiás sikeres hadjárata a filiszteusok ellen (2Kir 18,8);
(3) Sénahérib első betörése Júdába (2Kir 18,13-16; lásd Ézs 36,1 jegyzetét);
(4) Ezékiás betegsége és gyógyulása (2Kir 10,1-11; 2Krón 32,24; Ézs 38);
(5) Ezékiás meggondolatlanul megmutatja fegyvertárát és kincseit a babiloni követeknek (2Kir 20,12-19; 2Krón 32,25-26.31; Ézs 39);
(6) Ezékiás gazdagsága és építkezései (2Krón 32,27-29);
(7) Sénahérib második betörése Júdába és Isten csodálatos szabadítása Ezékiás imádságára (2Kir 18,17-19,37; 2Krón 32,1-23.30; Ézs 36,2-37,38); és
(8) Ezékiás halála (2Kir 20,20-21; 2Krón 32,32-33).

(18,13) Júda összes királyai közül Ezékiásról olvasható a legtöbb dicséret (2Kir 18,3-7 versek). Azonkívül az a tény is, hogy Sénahérib asszír királlyal folytatott háború és uralkodása későbbi eseményei az egyetlen tudósítás, amely háromszor fordul elő az ÓSZ-ben (2Kir 18,13-20,21; 2Krón 32,1-33; Ézs 36,1-39,8), azt mutatja, hogy az Úr milyen különös gondot fordít erre az istenfélő királyra.