2011. október 12., szerda

Megvallások - 5.Mózes 28. alapján

Mivel mi szorgalmatosan hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, és megtartjuk és teljesítjük minden ő parancsolatát: a házasságunkat a földnek minden népénél feljebbvalóvá teszi az Úr. Ránk szállnak mindezek az áldások, és megteljesednek rajtunk, mert hallgattunk az Úrnak a mi Istenünknek a szavára Áldottak leszünk a városban, és áldottak leszünk a mezőben. Áldott lesz a mi méhünknek gyümölcse és a mi földünknek gyümölcse, és a mi barmainknak a gyümölcse, és a mi teheneinknek a fajzása és a mi juhainknak az ellése. Áldott lesz a mi kosarunk és a mi sütőteknőnk. Áldottak leszünk bejöttünkben, és áldottak leszünk kimenetelünkben.

Az Úr megszalasztja előttünk a mi ellenségeinket, akik ránk támadnak; egy úton jönnek ki ránk, de hét úton futnak előlünk. Áldást parancsol mellénk az Úr a mi csűreinkben és mindenben, amire rátesszük a kezeinket; és megáld minket azon a földön, amelyet az Úr, a mi istenünk ad minékünk. Az Úr felkészít minket magának a szent néppé, amiképpen megesküdött nekünk, ha megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek parancsolatait, és az Ő útjain járunk. Megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetünk, és félnek tőlünk. Bővölködővé tesz minket az Úr minden jóban, a mi méhünknek gyümölcsében, a mi barmunknak gyümölcsében és a mi földünknek a gyümölcsébe, azon a földön, amely felől megesküdött az Úr a mi atyáinknak, hogy nekünk adja azt.

Megnyitja nekünk az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a mi földünknek alkalmas időben, és megáldja kezünknek minden munkáját, és kölcsönt adunk sok népnek, mi pedig nem veszünk kölcsönt. Fejjé tesz minket az Úr és nem farokká, és mindinkább feljebbvalókká leszünk és nem alábbvalók, ha hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek parancsolataira, amelyet ma parancsol nekünk, hogy megtartsuk és teljesítsük azokat. Nem térünk el egyetlen igétől sem, amelyeket az Úr parancsol nekünk, se jobbra, se balra. Elveszem ezeket az áldásokat az életemre, a házasságomra, a családomra, az otthonomra az Úr Jézus nevében. Ámen.