2011. október 19., szerda

Derek Prince: Megvallások

Mikor rájövünk, hogy negatív erők irányulnak ellenünk, akár Sátán szolgái részéről, akár már keresztények lelki beszédei eredményeként: Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely velem perbe száll, kárhoztatok. Ez az én örökségem, {örökölt jogom}, mert az Úr szolgája vagyok, és az én igazságom Tőled van Uram. (Ésaiás 54, 17)

Istenem, megbocsátok azoknak, akik gonoszul beszélnek ellenem, és mivel megbocsátottam nekik, áldom őket a Te nevedben

Mikor múltbeli bűnök, vétkek, méltatlanság érzések nyomasztanak: Krisztusban vagyok, ezért új teremtés vagyok. A régi dolgok mind elmúltak. Életemben minden újjá lett, és mindent Istentől kaptam. (2 Korinthus 5, 17-18)

Mikor csüggedés és halálfélelem sötét gondolatai nyomasztanak: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. (Zsoltárok 118, 17)

Mikor fizikális betegség vagy erőtlenség támad: Krisztus Maga vitte fel testében az én bűneimet is a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljek – akinek sebeivel meg is gyógyultam. (1 Péter 2, 24)

Testem a Szent Szellem temploma, megváltott, megtisztított és megszenteltetett Jézus vére által. Tagjaim – testem részei – az igazság eszközei, melyeket átadtam Isten szolgálatára és az Ő dicsőségére. Az ördögnek nincs helye bennem, nincs hatalma fölöttem, nincsenek jogos követelései velem szemben. Minden követelése el van törölve a Jézus vére által.

Legyőztem a Sátánt a bárány vére által és a bizonyságtételem beszéde által, és nem kímélem életemet mindhalálig. A testem az Úrnak és az Úr a testemnek rendeltett.

(Az 1 Korinthus 6, 19; Efézus 1, 7: 1 János 1, 7; Zsid 13, 12; Róma 6:13; 8:33-34; Jelenések 12, 11; 1 Korinthus 6, 13 alapján)

A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítjük.