2011. augusztus 26., péntek

Scofield: Mózes 3. könyve 12-13. fejezet

(12,3) Ha a 3Móz 12,3-4 verseket összevetjük a Lk 2,21-24-gyel, azt látjuk, hogy Úrunkat 40 nap eltelte után mutatták be a templomban (7 meg 33 nap). József és Mária bizonyára szegények voltak, azért hoztak áldozatul egy pár gerlicét vagy két galambfiat (3Móz 12,8. v.).

(13,2) A 13-14-ben leírt tünetek alapján ítélve, orvosi szempontból ez nem az a betegség, mint a mai lepra, amely most már kezelhető. A bélpoklosság, amiről a Biblia 4Móz 12,10-15; 2Kir 5; Lk 5,12-14-ben beszél, és amit részben a 3Móz e két fejezetében leír, valami sokkal súlyosabb betegség lehetett.
A poklosság a Bibliában bűnről beszél,
(1) utálatos külső formában mutatkozik; és
(2) emberi eszközök által nem gyógyítható.
Jelképes értelemben Isten népére vonatkoztatva ezt, „a bűn" az, ami miatt meg kell ítélni önmagunkat (1Kor 11,31), és „a bűnök" azok, amiket meg kell vallanunk, hogy Ő megtisztítson minket (1Jn 1,9).

(13,47) Itt kétségkívül valami penész- vagy gombaféleségről van szó.