2011. augusztus 26., péntek

D.Wilkerson: A látás (1974) 14.

A fiatalság „felzárkóztatása” szexuális neveléssel

A gimnáziumok felsőbb osztályaiban és a főiskolákon szexuális felvilágosító filmek mutatják majd be a nemi aktust; a jelenleg használt ábrák és diagramok ily módon mintegy megelevenednek. Úgy látom, nincs már messze, amikor a középiskolák felsőbb
osztályaiba járó, illetve főiskolás diákok a nekik vetített filmeken egy az egyben végignézhetik a nemi előjátékot és a közösülést. A szakemberek úgy nyilatkoznak majd e filmekről, hogy azok „nagyon ízlésesen” tálalják a szexualitást. A fiataloknak azt fogják tanítani, hogy a homoszexuális szerelem is normális, a nem házasok közötti nemi aktus pedig kívánatos és helyénvaló – feltéve, hogy „mindkét fél nagyra becsüli a másikat”.
Számíthatunk a „rajzfilmes szex” megjelenésére is – ez lesz a szexuális felvilágosító munka legújabb „találmánya”. E kezdetben igen szemérmes és ártatlan rajzfilmek azonban fokozatosan mind szókimondóbbá és erotikusabbá válnak.

Ideiglenesen sikerül visszaszorítani az erkölcstelenséget


Az erkölcsi hanyatlást közvetlenül megelőzően a konzervatív gondolkozásúak mozgalmat indítanak a szenny és a pornográfia ellen, ám próbálkozásuk rövidéletű lesz. Az Egyesült Államokban már-már nemzeti szintű mozgalommá növi ki magát ez a
törekvés, és nagy lendületet vesz, amikor állami bíróságok, polgári körök, egyházközösségek és önkormányzatok is csatlakoznak az erkölcsi züllés ellen vívott küzdelemhez. A különböző államok bíróságai életbe léptetnek majd néhány, a züllésellenes erők számára kedvezőnek tetsző törvényt.

Sok szó esik majd a televízió és az újságos standok „megtisztításáról”, s az újságokban és folyóiratokban meglehetős gyakorisággal fognak cikkezni azokról a bátor lépésekről, melyeket a mind nagyobb teret hódító vulgarizmus és pornográfia feltartóztatásáért indítanak egyesek. Helyenként születnek ugyan kisebb-nagyobb gyızelmek, ám ezek nem tartanak soká. Néhány rádióevangélista nyíltan kampányol majd az erkölcs védelmében, de a lelkesedés hamar alábbhagy, és a támogatók száma is megfogyatkozik.

A szennylapkereskedők és más szexiparból élők nem fogják felemelt kézzel megadni magukat. Megpróbálnak kijátszani minden törvényt, s a kiskapukat megtalálva, így vagy úgy, de terjeszteni fogják ártalmas portékájukat. Az amerikai és európai „tisztogató hadjárat” nem jár sikerrel; csupán tiszavirág-életű mozgalom lesz, melyet a szenny mindent elsöprő áradata követ.
Azt mondják, az inga egyik végletből a másikba leng át. Sokak – optimistán – úgy vélekednek, hogy mára már minden meztelenkedés, szenny és erkölcstelenség beáradt az országba, amit az emberek még el tudnak viselni, így az inga hamarosan a másik irányba fog elindulni. Minden ízemben azt kívánom, bárcsak így történhetne, de teljes bizonyossággal hiszem, hogy a szennyáradat, amelynek közeledését látásban láttam, az a fajta lesz, amiről Náhum próféta is beszél: „Én most rád támadok – így szól a Seregek Ura –, ruhádat az arcodra borítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak! Szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengérre állítlak.” (Náh 3,5-6)