2011. augusztus 9., kedd

Ruff Tibor: Titkos beszélgetés Istennel 7.

A nyelveken szólás kilenc célja

1. A bibliai hit jele: „Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben démonokat ûznek ki; új nyelveken szólnak majd; kezükbe kígyót vesznek fel, s ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Mk 16:17–18)

2. Természetfölötti jel a nem hívõk számára: „Így tehát a nyelveken szólás jel, de nem a hívõknek, hanem a hitetleneknek…” (1Kor 14:22)

3. Közvetlen, természetfölötti kommunikáció Istennel: „Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez; nem is érti meg õt senki, miután a Szellemmel szól titokzatos dolgokat…” (1Kor 14:2)

4. Önmagunk hitben való építésének hatékony eszköze: „Aki nyelveken szól, önmagát építi…” (1Kor 14:4); „…építitek magatokat a ti legszentebb hitetekben a Szent Szellemben imádkozva…” (Júd 20)

5. Isten tökéletes akarata szerint való ima minden hívõért: „Sõt a Szellem is ugyanígy segít erõtlenségünkön: mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, hanem maga a Szellem jár közben értünk kimondhatatlan sóhajtásokkal – és az, aki a szíveket kutatja, tudja, mit akar a Szellem: isteni módon [Istennek megfelelõen] jár közben a szentekért.” (Róm 8:26–27)

„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok, minden alkalommal a Szellemmel, és ebben a végsõkig kitartva legyetek éberek, és könyörögjetek minden szentért…” (Ef 6:18)

6. Felüdülést ad, megnyugtat, pihentet a Szellemben: „Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez, Õ, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés!” (Ézs 28:11–12)

7. Alázatban tartja a természetes, pszichikai értelmet: „A lelki [pszichikai] ember azonban nem fogadja be az Isten Szellemétõl származó dolgokat, azok ugyanis õrültségnek tûnnek számára, s nem képes felfogni, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni.” (1Kor 2:14)

8. A nyelvet, és azon keresztül az egész életvezetést Isten Szellemének a hatalma alá helyezi: „Ha a lovak szájába helyezzük a zablát, hogy engedelmeskedjenek nekünk, az egész testüket másfelé irányíthatjuk. Íme, a hajók is milyen nagyok, és milyen erõs szelek hajtják õket, mégis egy kicsiny kormánylapát elfordítja õket abba az irányba, amerre a kormányos óhajtja. Ugyanígy a nyelv is kicsiny testrész, de nagy dolgokkal dicsekszik: íme egy kis tûz milyen sok fát felgyújt! A nyelv pedig tûz.” (Jak 3:3–6)

„A szája beszédével lakik jól a bensõje, s ami az ajkain kijön, azzal elégszik meg az ember. Élet és halál a nyelv hatalmában van, s ki-ki ahogyan szereti használni azt, olyan gyümölcsöt fog enni!” (Péld 18:20–21)

9. A nyelveken való éneklés a Szent Szellemmel való újból és újból történõ beteljesedés egyik módja: „És ne részegedjetek le bortól, amellyel züllés jár együtt, hanem teljesedjetek be Szellemmel; hangszeres dalok, dicséretek és szellemi énekek közben beszélgetve egymással, szívetekbõl énekelve és zenélve az Úrnak…” (Ef 5:18–19)

Forrás: Új Exodus Magazin, 2001.