2011. augusztus 21., vasárnap

Asusa utcai ébredés 7.

Glenn Cook beképzelt, arrogáns alaknak tartotta Parhamot, aki selyemcilinderében diktátor módjára járt-kelt az emberek között. Az Azusa utcai misszióban mindenki azon a véleményen volt, hogy Parhamnak mennie kell. A vallásos sajtó kritikusan nyilatkozott az összeütközésrõl (amely a világi sajtónak a jelek szerint elkerülte a figyelmét), Parham pedig országszerte különbözõ fórumokon próbálta aláásni Seymour szolgálatát és az Azusa utcai ébredést. Ám ahol olyan dinamikus a dicsõítés, amilyen az Azusa utcai misszióban volt, s ahol olyanok imádják Istent, akik természetfeletti módon találkoztak vele, bemeríttettek Szent Szellembe, és új nyelveken szólnak, senki sem maradhat tétlen, akit megérintett az ébredés szele. A hívek szomszédaik, majd honfitársaik körében, végül pedig szerte a világban hirdetni kezdték a pünkösdi üzenetet.

Egy 1906-os Los Angeles-i térképen bejelöltem, hol is laktak a Misszió tagjai. Öt városrész szembetûnõen elütött a többitõl — ott élt a hívek többsége. A keresztények felkeresték szomszédaikat, meghívták õket a gyülekezetbe. A dél-kaliforniai villamosútvonalakat tanulmányozva észrevettem, hogy az Azusa utcai misszió valamennyi útvonal végén alapított egy gyülekezetet. Az utcai összejövetelek helyszínét is bejelöltem a térképen. A hívek lelkesen, gyakran fennhangon tettek bizonyságot élményeikrõl. Alig 4 hónappal a megalakulását követõen a Misszió máris Szent Szellemmel teljes evangélistákat bocsátott ki az országba. Ébredés kezdõdött Kalifornia más városaiban is, valamint Washington, Oregon, Colorado, Minnesota és Indiana államokban is. 8 hónap múlva már Mexikóban, Libériában, Angolában és Indiában is ott voltak a Los Angeles-i misszionáriusok, sõt Norvégián keresztül Európába is eljutott a pünkösdi üzenet. A szentségmozgalom eretnekségnek bélyegezte az Azusa utcaiak nyelveken szólással kapcsolatos tanítását, és a „The Burning Bush” (Az égõ csipkebokor) címû lapban gúnyrajz jelent meg róluk. Ilyen események álltak tehát annak az ébredésnek a hátterében, amely
azóta a világ minden tájára eljutott.

Ahogyan az lenni szokott, maga az ébredés 3 évig tartott csupán. Egy ilyen túlfûtött, intenzív hitbeli megtapasztalás nem tartható fönn hosszútávon. Az olyan forradalmi indulást követõen, amilyen az Azusa utcában is történt, az egyszerû keresztényeknek elõbb-utóbb vissza kell térniük mindennapi tevékenységeikhez.

Forrás: Ceciil M. Robeckk,, Jr.. (PPhD)
A kaliforniai Fuller Teológiai Szeminárium
(Fuller Theological Seminary) egyháztörténelem professzora