2011. június 13., hétfő

Scofield: Mózes 1. könyve 5. fejezet

(5,1) Ádám, mint az emberi nem természetes feje (Lk 3,38) bizonyos szempontból előképe Krisztusnak, az új teremtés fejének. Vö. Róm 5,14; 1Kor 15,21-22.45-47.

(5,3) A Szentírás nem jelenti ki, hogy pontosan mikor volt Ádám teremtése.

(5,22) Énók, aki az özönvíz ítélete előtt „felvitetett, hogy ne lásson halált" (Zsid 11,5), azoknak a szenteknek előképe, akik az apokaliptikus ítéletek elől elragadtatnak (1Tesz 4,14-17).