2016. augusztus 30., kedd

Zsoltárok Könyve 75.

1. A karmesternek. Ne ronts szerint. Zsoltár Ászáftól. Ének.
2. Hálát adtunk neked, Isten, hálát adtunk; hisz közel a neved: elbeszélték csodatetteidet.
3. Midőn kitűzöm a határidőit, én egyenességgel ítélek.
4. Megbomlanak a föld és minden lakói, én megszilárdítottam oszlopait. Széla.
5. Mondtam a kevélykedőknek: ne kevélykedjetek és a gonoszoknak: ne emeljetek szarvat;
6. ne emeljétek a magasba szarvatokat, ne beszéljetek nyakasan dacosat!
7. Mert nem keletről és nyugatról, se nem puszta felől van emelkedés;
8. hanem Isten a bíró: ezt lealázza és amazt fölemeli.
9. Mert serleg van az Örökkévaló kezében és habzik a bor – telve itallal s abból csurgat: bizony a seprűjét szívják, isszák mind a föld gonoszai.
10. De én örökké hirdetem; hadd zengek Jákób Istenének.
11. És a gonoszok szarvait mind levágom, emelkedjenek az igaznak szarui.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)