2016. augusztus 1., hétfő

Derek Prince - Az angyalok miatt - Hadviselésünk fegyverei 2.

2. Az igazság mellvasa (14. vers). Ez a szívünket védi.
A Példabeszédek könyve 4:23 figyelmeztet: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Sikerességünk a szellemi életben attól függ, megvédjük-e a helyes szívbéli kapcsolatot Istennel és emberekkel egyaránt. Követnünk kell Pál példáját, „hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretünk legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.” (Csel 24:16)

Ez a fajta igazság, amit Isten keres, nem pusztán a tanításának intellektuális jóváhagyása. Ez a szív állapota, nem az elméjé. „Mert szívvel hiszünk az igazságra... „ (Róm 10:10)

Nem is vallásos szabályok betartása. Pál ezekkel volt elfoglalva évekig, de amikor találkozott Krisztussal, megváltoztatta nagyra törő vágyait: „...hogy Krisztust megnyerjem, és találtassam benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” (Fil 3:8-9)

3. A békesség evangéliuma hirdetésére felkészültség saruja (15. vers). 
A római legionáriusok nagyon erős szandálokkal voltak felszerelve. Ezek kiemelkedően mozgékonnyá tették őket. Képesek voltak hosszan tartó erőltetett menetre rövid idő leforgása alatt.

Keresztényként mozgékonynak kell lennünk – Isten és céljai számára bárhol és bármikor elérhetőnek. Hív minket – hirtelen vagy akár váratlan körülmények között. Ez felkészültséget igényel. Meg kell ismerkednünk az evangélium alapvető igazságaival és azzal, hogyan mutassuk be ezeket egy nem hívőnek.

Ugyanakkor ez a békesség evangéliuma is. Kizárólag akkor vagyunk képesek hatékonyan közvetíteni, ha valódi békesség van a saját szívünkben – békesség, ami nem függ a külső körülményektől. Egy gondterhelt, összezavarodott bűnös számára hanghordozásunk sokkal hatékonyabban közvetítheti üzenetünket, mint az éppen kimondott szavak.

4. A hit pajzsa (16. vers). 
Az a szó, amelyet itt pajzsnak fordítottak, kapcsolatban áll az ajtó-ra használt szóval. A hossza több mint a szélessége. Egy képzett katona le tudott kuporodni mögé és magára tudta húzni úgy, hogy teljes egészében védve volt. De fittnek és sportosnak kellett lennie. Egy túlsúlyos ember nem lett volna teljesen mértékben védett.

A mi hit-pajzsunknak hasonlóan készen kell lennie teljes kiterjedésében. Le kell fednie a teljes személyiségünket – szellemünket, lelkünket és testünket. Nekünk is hasonlóan edzettnek és gyakorlottnak kell lennünk szellemben, hogy össze tudjuk húzni magunkat egy olyan területre, amelyen teljes egészében védettek vagyunk a Szentírás ígéretei által. Az életünkben bármi, ami haszontalanság vagy önelégültség kirekeszt bennünket a pajzsunk védelme alól.

Időnként a Sátán által használt nyilak „tüzesek.” Meggyújtották őket. Nem csupán azért készítették őket, hogy sebesülést okozzanak, hanem, hogy meg is gyújtsanak bármit, amit csak célba vesznek. Fellobbanthatnak pletykák, vagy rágalmazás, vagy viszály tüzeit, családokban vagy akár teljes gyülekezetekben. De a hit pajzsa – éberen és eredményesen használva – nem csupán megállítja a nyilakat, hanem ki is oltja őket. Elfojtja a lángokat.

Fordította: Marton Katalin