2016. augusztus 4., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Hálás hozzáállás 10.

A Szent Szellem, mint Tanácsadó

Ama vigasztaló (Tanácsadó, Segítő, Közbenjáró, Ügyvéd, Megerősítő, Támasz) pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben [az én helyemre, hogy engem képviseljen, és a nevemben cselekedjen] küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat [emlékeztet mindarra], amiket mondottam néktek.
János 14:26

Hányszor frusztrálod magad azzal, hogy megpróbálsz egy problémára valamilyen megoldást kigondolni? Hányszor szaladunk tanácsért valakihez, aztán csak frusztráltak leszünk, amikor rádöbbenünk, hogy a másik embernek sincs nagyobb tapasztalata az adott élethelyzetről.

Persze, nem azt akarom mondani, hogy ne kérj tanácsot mástól, főleg ne olyanoktól, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek az adott területen. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy maradjunk a Szent Szellem vezetése alatt akkor is, amikor másokhoz fordulunk segítségért.

Nekünk, hívőknek sosem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a Szent Szellem a mi tanácsadónk. A saját bőrömön tapasztaltam meg, ha nem tudok valamit megoldani, vagy nem tudok egy helyzetet kezelni, csak annyit kell mondanom: „Szent Szellem taníts engem, adj tanácsot”.

Most teljesen őszinte leszek veletek. Férjemmel, Dave-vel együtt teljesen hétköznapi emberek vagyunk és gőzünk sincs arról, hogyan is kell egy olyan szolgálatot vezetni, mint a mienk. Isten segítsége nélkül reményünk sem lenne arra, hogy képesek legyünk azt csinálni, amit most. El sem tudjátok képzelni, hányszor fordulok az Atyához: „Atyám, mutasd meg nekünk, taníts minket, adj tanácsot, segíts minket, erősíts meg minket. Drága Szent Szellem, ez a Te szolgálatod, ezért mi teljesen Rád bízzuk ezt. Vezesd úgy, ahogy Te szeretnéd”.

Amikor leteszel az Úr elé egy problémát, bízd Rá a megoldását. Ne próbáld megoldani azt a saját erődből, ne menj a saját fejed után. Tapasztalatból tudom, hogy nem működik. Csak még több küszködés és frusztráció lesz az eredmény. Bízd magad teljesen az Úrra. Engedd, hogy a Tanácsadó, az Igazság Szelleme vezessen el minden igazságra (János 16:13). Ennyi az összes teendőd, amivel Ő megbízott.

A Béke Szelleme

Békességet hagyok néktek; az én [saját] békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! [Ne engedjétek magatokat megzavarni, felkavarni, ne féljetek, ne legyetek gyávák, bátortalanok, bizonytalanok]
János 14: 27

Ez a vers közvetlenül azután következik, amikor Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy az Atya elküldi majd a Szent Szellemet az Ő nevében, aki majd mindenre megtanítja őket, és emlékezteti őket mindarra, amit Ő mondott nekik. Ez szintén egy olyan feladatkör, amit a Szent Szellem betölt a hívők életében, ez felénk való szolgálatának része.

Csak akkor élhetünk békességben a világban, ha megtanuljuk, hogyan vehetjük át szüntelenül a Szent Szellem szolgálatát. Miért? Mert hajlamosak vagyunk cselekedetekből élni, nem kegyelem által. Ahogy Pál tanította, ennek a két dolognak semmi köze nincs egymáshoz. Ha békességben akarunk élni, tegyük félre a cselekedeteket, és bízzuk magunkat teljesen az Úr kegyelmére. Bíznunk kell Szent Szellemében, a Tanácsadóban, aki elvezet minket minden igazságra, felidézze bennünk a szent beszédeket.

Fel tudod fogni, mekkora békességünk lehet, ha nem saját magunk akarunk minden élethelyzetünkre valamilyen megoldást kiokoskodni, nem mi magunktól akarjuk kitalálni, mit mondjunk, hogyan döntsünk.

Ha olyan vagy, mint én, akkor valószínűleg azzal fárasztod magad halálra, hogy minden lehetséges élethelyzetre forgatókönyveket dolgozz ki a fejedben. Előre eltervezed, mit fogsz majd mondani, eljátszod, hogyan fogsz majd viselkedni egy adott helyzetben.

Jézus azt mondja itt, hogy ne ezt tegyük. Azt tanácsolja, hogy bízzunk mindent a Szent Szellemre, aki majd vezet és irányít minket. Ha nehéz döntést kell hoznunk, bonyolult problémát kell megoldanunk vagy nehéz emberekkel kerülünk szembe, Ő majd a megfelelő időben megadja a legjobb megoldást. A szánkba adja majd a megfelelő szavakat (Máté 10:19-20). Addig nem kell ezzel foglalkoznunk.

Ha meghallod, mit akar az Úr mondani neked ebben a versben, nemcsak nagyobb békességed lesz, hanem sokkal sikeresebb is leszel. Ha beszélnünk kell, az Úr bölcsessége jön majd ki a szánkból, nem a saját elménkből származó ötletekkel állunk elő.

De ahhoz, hogy valóban élvezhessük ezt a békét és magabiztosságot, meg kell tanulnunk bízni a Szent Szellemben. Ezt csak úgy tanulhatjuk meg, ha megismerjük Őt, ez pedig csak a Vele való közösségben lehetséges.

Fordította: Berényi Irén