2016. augusztus 25., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Megszentelt életet élni kegyelem által 1.

De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
I. Korinthus 15:10

Pál már a Galata 2: 21-ben kijelentette, hogy nem törlöm el az Isten kegyelmét…, ami alatt azt értette, hogy meg sem próbálja Isten kegyelmét a saját cselekedeteivel helyettesíteni.
Ebben a versben azt mondja, hogy ő az, aki, de nem a saját erejéből, hanem Isten kegyelme által, hozzátéve, hogy ez a kegyelem nem volt hiábavaló.

A „hiábavaló” szó jelentése „haszontalan”, „cél nélküli”. Isten soha nem árasztja ránk kegyelmét feleslegesen, anélkül, hogy azzal valami határozott célja ne lenne. Isten nem csak azért árasztja ránk kegyelmét, hogy élvezzük, hanem azért is, hogy segítségével képesek legyünk cselekedni.

A kegyelmet úgy határoztuk meg, mint Isten meg nem érdemelt jóindulata felénk. Ez a kegyelem egyik aspektusa, valami olyan dolog, amiről elég sokat hallunk, és ami egy igazán csodálatos dolog. De ugyanakkor azt is láttuk, hogy a kegyelem ennél sokkal több. A kegyelem erő - Szent Szellem ereje, ami belép az életünkbe, és segítségével legyőzhetjük gonosz hajlamainkat. Ha ez igaz, akkor mindazok, akik a „kegyelem ajándékának bővölködésében” (Róma 5:17) részesültek, képessé válnak arra, hogy megszentelt életet éljenek.

Legyetek szentek

[Úgy éljetek] Mint [Istennek] engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz [amelyek benneteket vezéreltek], amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek [mivel nem ismertétek a Szentírást];
Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

1. Péter 1:14-16

Ebben a részben azt olvassuk, hogy Isten azt várja el gyermekeitől, hogy szentek legyenek, mert Ő is szent. A szent szó nagyon egyszerű, de fontos szó.
Mit is jelent szentnek lenni? Mi a szentség? Alapjában véve a szentség „Isten számára lefoglaltat” jelent, egy olyan elválasztottságot, amelynek eredménye „az elválasztottakhoz méltó viselkedés.”

Isten Igéje szenteknek vagy megszentelteknek nevezi azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban mint Megmentőben és Úrban. Szentekként az az elhívásunk, hogy képviseljük a Szentet, aki kihívott minket a világból, és elválasztott Magának, mert terve van velünk. (Róma 8:28)

Fordította: Berényi Irén