2016. augusztus 26., péntek

David Wilkerson - Nem kell a pusztádban meghalnod 5.

Mi okozta azt, hogy ez a nemzedék elpusztult a pusztában? Ugyanaz az ok amiért keresztény hívők meghalnak a saját pusztájukban:

1. Soha nem tudták elfogadni Isten szeretetét.

Izráel megpróbáltatásain keresztül, Isten újra és újra próbálta nagy szeretetét kimutatni irántuk. Egyszerűen nem hitték el, hogy megpróbáltatásuk Isten szeretetéből fakadt. Ehelyett állandóan azt ismételték, "Ha Isten szeretne minket miért hozna ide ki a pusztába? Miért engedné meg, hogy szenvedjünk?"

Itt látható minden hitetlenség gyökere: a hit és Istennek gyermekei iránt való szeretetében való megnyugvás megtagadása. Ennek ellenére Isten Izraelt választotta, mert szerette őket: "És mivel szerette a te atyáidat és kiválasztotta az ő magvukat is ő utánok és kihozott téged az ő orcájával Egyiptomból az ő nagy erejével...Nem azért szeretett titeket az Úr sem nem azért választott titeket hogy minden népnél többen volnátok;mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr..."(V. Mózes 4:37, 7:7-8) Izráelnek megmondta, "Isten nem azért választott téged mert valamilyen oknál fogva speciális vagy, hanem egyszerűen, mert szeretett téged." Gondolkozz csak ezen:
- Miért nem engedte Isten, hogy Bálám átkozza Izraelt? "De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr a te Istened." (23:5)
- Miért vezette Isten Izraelt a Vörös Tengerhez? Azt akarta látni, hogy bíznak-e az ő mennyei Atyjukban. Azt gondolta; "Milyen Atyának képzelnek engem? Igazán hisznek abban, hogy nem engedem őket az ellenség kezébe esni, mert szeretem őket? Hisznek az én vasszilárdságú ígéreteimben, hogy minden körülmények között át fogom őket segíteni? Tudják, hogy sohasem fogom őket cserben hagyni, még akkor sem, ha a helyzet reménytelennek és sötétnek tűnik?"
- Miért vezette Isten az Izraelitákat a keserű vizekhez Máránál? Megint látni szerette volna, hogy népe hisz szeretetében. Látni akarta, elhiszik hogy szomjúságukat kielégíti, mivel szereti őket.
- Még egy másik próbát látunk az Ígéret Földjének határán állva. 12 embert kiküldtek hogy kikémleljék a földet. De 10-en rossz hírt hoztak vissza. Azt állították, hogy Izráel soha nem fogja tudni legyőzni az ott élő óriásokat, nagy, körülfalazott városokat, várakat és mindenféle akadályokat melyek túl ijesztőek voltak.

És a nép, hogyan reagált erre a hírre? Megint félelemmel és hitetlenséggel kiáltottak fel: "Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál" (IV. Mózes 13:32) Lényegében azt mondták, "Ellenségeink erősebbek Isten szereteténél." Azzal vádolták az Urat, hogy szükségük idején magukra fogja őket hagyni. És egész éjjel panaszkodtak és sírtak, "Inkább halottak lennénk. Miért hozott Isten ilyen reménytelen helyzetbe?" István Apostol mondta erről a népről, "...szívükben Egyiptom felé fordulának." (Apostolok Csel. 7:39)

Újra láthatjuk, hogy minden krízisben az Úr megerősítette népét, mondván; "Hűséggel szerettelek téged". Mégis minden alkalommal, nehézségeik elhomályosították Isten szeretetének tudatát irántuk.

Csak gondolkozzál el ezen: Ha hiszünk, elfogadjuk és bízunk mennyei Atyánk szeretetében, mitől kell félnünk? Megtanultam, például, hogy ha igazán nyugszom Isten szeretetében, nem kell félnem attól, hogy meg leszek csalva. Ha teljesen az Övé vagyok, ha hiszem, hogy szerető karjaiban hordoz engem- akkor nem fogja megengedni, hogy az ördög vagy akármilyen "hang" félre vezessen.

Ugyancsak nem kell félnem egy hirtelen szerencsétlenségtől, vagy elbukástól vagy bizonytalan jövőtől. Az én szerető Atyám nem fogja megengedni hogy akármi is történjen életemben kivéve azokat melyek előzőleg el voltak határozva, hogy az én és a szeretteim előnyére fognak történni. Mindegy, hogy milyen problémám lesz, mindent úgy fog irányítani, hogy kiutam lesz. A szeretet Istene csodákat tud csodák után létrehozni az életemben, ha bízni fogok Benne.

Ez nehéz időkre, tüzes megpróbáltatásokra, még halálra is fel tud engem készíteni. Tudom, hogy ezeken keresztül az Úr meg fogja osztani fájdalmamat és könnyeimet, mint arany olyan drágák lesznek előtte. Nem fogja megengedni, hogy megpróbáltatásaim elpusztítsanak. Hűségesen mindig fog egy kiutat biztosítani számomra.

Talán csodálkozol, "Nem csinálunk bajt a saját életünkben rossz döntéseinkkel? Nem hozunk fejünkre káoszt, mert Isten akaratán kívül esünk? Mi van a bolondos dolgokkal amikbe belekeveredünk?" Légy meggyőződve: Ha egyszerűen bízol az Úr szeretetében, megbánod bűneid, Ő ki fogja tisztítani a zagyvaságot amiben belekerültél. "...ékességet ad a hamu helyett."