2016. augusztus 15., hétfő

Könyvajánló

"Isten azt akarja, hogy mindenre elegendő gazdagságáról meggyőződve, bizodalommal közelítsünk Hozzá az imában. Ma bátran beléphetünk Isten jelenlétébe, tiszta lelkiismerettel és hittel telt szívvel, tudván, hogy Isten Jézus Krisztus vére által lerombolt minden akadályt, amely közte és köztünk húzódott. Valóban nekünk adta a Mennyország kulcsait. Az ima által ezt a hihetetlen erőt hozzuk mozgásba.
Egyszer azt mondta valaki: „Az imádság életre szóló lehetőség az életre”."