2016. augusztus 5., péntek

Zsoltárok Könyve 61.

1. A karmesternek. Hárfajátékra. Dávidtól.
2. Halljad Isten fohászomat, figyelj imádságomra!
3. A föld végéről hozzád kiáltok föl, mikor szívem elborul; sziklára, mely magas nekem, vezérelj engem.
4. Mert menedék voltál nekem, erős torony ellenség elől.
5. Hadd időzöm sátradban örökké, keresek menedéket szárnyaid rejtekében. Széla.
6. Mert te, Isten, hallgattál fogadásaimra,, megadod neved tisztelőinek örökségét. ‘
7. Napokat tégy hozzá a király napjaihoz, évei annyi mint nemzedék meg nemzedék!
8. Székeljen örökké Isten előtt, szeretet és hűség, rendeld, hogy megóvják!
9. Ekképen hadd zengem nevedet mindétig, hogy megfizessem fogadásaimat napról napra!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)