2016. augusztus 22., hétfő

Zsoltárok Könyve 70.

1. A karmesternek. Dávidtól. Emlékeztetésül.
2. Isten, megmentésemre, Örökkévaló, segítségemre siess!
3. Szégyenüljenek meg és gyalázásul legyenek, a kik lelkemre törnek; hátráljanak meg és piruljanak el, a kik bajomat kívánják.
4. Forduljanak vissza szégyenük miatt, kik azt mondják: Hah, hah!
5. Örvendjenek és örüljenek mind a te keresőid, és mondják mindig: nagy az Isten! a kik szeretik segítségedet!
6. Én pedig szegény vagyok és szűkölködő, Isten siess felém; segítségem és szabadítóm vagy, Örökkévaló, ne késsél!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)