2016. augusztus 1., hétfő

Oral Roberts - Mint egy sebesen áramló folyó 1.

Az Úr arra indított fel, hogy még egy utolsó történetet megosszak veletek és hiszem, hogy ez kapukat nyit meg nekünk a nyelveken való imádkozáshoz! Sok ével ezelőtt megismertem egy férfit, aki építőipari vállalkozó volt és egy nagy vállalkozást vezetett. Azt mondta, hogy sosem hallott még a Szent Szellemnek e csodálatos megtapasztalásáról és arról sem, hogy ez mit jelenthet az ő életében. Később részt vett az Evangéliumi Keresztény Üzletemberek Találkozóján, amelyet drága barátunk, Demos Shakarian alapított, és felbecsülhetetlen értékű lehetőséget kapott a nyelveken szólás megtapasztalására. Amikor elkezdett nyelveken szólni, azt nyilatkozta, hogy az életerő legcsodálatosabb érzését és rajongását tapasztalta meg az Úr felé és hatalmas erőt kapott! Később a három fia is, akik 14,16 és 18 évesek voltak, megkapták ugyanezt a Szent Szellem keresztséget. Soha nem felejtem el, mit hangoztatott nekem ez a férfi, miután megkapta ezt a dicsőséges megtapasztalást az Úrtól. AZT MONDTA: „ROBERTS TESTVÉR SOHA NEM ÉRTETTEM MEG, HOGY A SZELLEMI ERŐ VALÓJÁBAN MI VOLT, AMÍG FEL NEM FEDEZTEM A SZENT SZELLEM EREJÉT AZ ÉLETEMBEN!„ Később bizalmasan közölte velem: „Most már az a célkitűzésem, hogy segítsek mindenkinek, akit ismerek, hogy megkapja ezt a hihetetlen erőt az Úrtól!”

Ez az én célom is barátom, mert tudom milyen leírhatatlan előnyökkel járt a magyarázattal történő nyelveken szólás a saját életemben. Az egyik leginkább lélekmelengető dolog a földön közvetlenül Istenhez imádkozni. Nem emberekhez és nem azért, hogy mások hallják az imádat, hanem mert egy olyan csodálatos nyelven imádkozol, amit egyedül csak Isten ért meg. Ez különösen akkor ér kincset, amikor egy problémával nézel szembe, amit még nem tudtál megoldani vagy egy nagy próbával birkózol éppen. Amikor szellemben imádkozol, nem kell a tekinteted az égre emelned és azon gondolkodni, hogy ez hogyan jut el az Úrhoz a csillagok fölé! Amikor a saját imanyelveden imádkozol, az egyenesen a Mennyei Atyához fut be! Ó, a nyelveken szólás szépsége! Ez egy dicsőséges megtapasztalás és a Biblia azt mondja, hogy ne oltsuk meg! (Lásd 1. Korinthus 14.39.) 

Azt mondhatod: „Oral, én szeretném a Szent Szellem erejét az életemben, de nem tudom, hogyan kapjam meg a nyelveken szólást.” Nos, a legfontosabb lépés, az, hogy befogadd Jézus Krisztust a szívedbe, mert az Isten semmi mást nem akar jobban, mint, hogy belé kapaszkodj, mint életed Megváltójába! Ha még nem tetted ezt meg, eljött a pillanat, hogy megnyisd a szíved Istennek, és elmond mennyire sajnálod, hogy távol éltél Tőle. De az is lehet, hogy régebben ismerted az Urat, de a szíved megkeményedett. Ó, az a legédesebb dolog a földön, amikor tudod, hogy az Úrhoz tartozol! Most azonnal életre kelhetsz benne és kaphatsz üzenetet és tervet a mennyből az életedre vonatkozólag! Csak engedd, hogy Jézus Krisztus megváltói kegyelme átváltoztasson, ahogy hangosan imádkozol! Úr Isten légy irgalmas hozzám emberi lényhez, akinek kétségbeesetten szüksége van a segítségedre. Kérem a segítségedet, az isteni erőt, hogy Téged szolgáljalak a mai naptól. Szeretnélek Megváltómként ismerni Téged és kérlek tölts be Isten és a dicsőséges Szellemed jelenlétével. Gyere a szívembe és bocsásd meg a bűneimet. Mentsd meg a lelkemet és szülj újjá engem! Uram neked természetfeletti erőd van, hogy meggyógyíts, felemelj, kiszoríts minden fájdalmat, betegséget, keserűséget és kínt. Töltsd meg a lelkem örömmel és békességgel és tegyél engem Isten gyermekévé, aki valóban változásokat hoz létre! Jézus nevében megvallom, hogy Jézus az én Uram. Ó, annyira szeretett engem, hogy a saját életét adta értem! Jézus Krisztus válj annyira valóságossá bennem, hogy tudjam megmenekültem és Isten Szelleme uralmat vett felettem! Köszönöm neked ezt Uram! Ámen, ámen. 

Dicsőség Istennek! Ha szívedből elmondtad ezt az imát, akkor Isten gyermeke vagy, a Szent Szellem újjászült téged és Isten ereje teljesen elborít a fejed tetejétől a lábujjad végéig! Emlékezz JÉZUS MAGA MONDTA: Aki hisz bennem, annak szívéből majd élő víznek forrásai fakadnak - ahogyan az Írás mondja.” Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, akit később azok kaptak meg, akik Jézusban hittek. De amikor ezt mondta, akkor a Szent Szellemet még senki sem kaphatta meg, mert Jézus még nem dicsőült meg. (János 7:38-39.) Ezen kívül az Apostolok Cselekedetei 10. fejezetének történetére is emlékeztetlek, ahol Pál apostol Kornéliusz házában prédikált és a tanítása kellős közepén Kornéliusz és az egész háznépe befogadta Jézust személyes megváltójaként. A Biblia azt írja, hogy RÁJUK SZÁLLT A SZENT SZELLEM MIALATT HALLGATTÁK A TANÍTÁST, és nyelveken kezdtek szólni és dicsőíteni Istent! BARÁTOM NEM KELL BÍRKÓZNOD AZ ÚRRAL, HOGY MEGKAPD A SZENT SZELLEM EREJÉT! Nem kell annyira kétségbeesetten keresned Őt, hogy teljesen kifárasztod a tested és legyengíted a lelked! Hiszem, hogy ha most ráhangolódsz Isten Szellemére ebben a pillanatban, akkor érezni fogod, hogy valami feltör benned. Testvérem így próbál a Szent Szellem áttörni! Szóval miért nem engeded, hogy most átfolyjon a lényeden! A SZENT SZELLEM OLYAN, MINT EGY FOLYÓ!

Fordította: Nagy Andrea