2016. augusztus 11., csütörtök

Derek Prince - Az angyalok miatt - Hadviselésünk fegyverei 4.

7. Mindenfajta ima (18. vers).
Ezt a hetedik fegyvert nem pontosan ugyanúgy tartalmazza a lista, ahogy az előző hatot, de határozottan szükséges a keresztény harcosok fegyverzetének teljességéhez. Az előző hat eszköz közül csupán az utolsó, a Szellem kardja, a támadó fegyver, de még a kard is csak olyan távolságra hatékony, amilyen messzire a harcos karja nyújtható.

De erre a hetedikre, a mindenfajta ima fegyverére nem vonatkoznak ilyen korlátozások. Bátran nevezhetnénk ezt a mi ICBM-ünknek, Interkontinentális Ballisztikus Rakétánknak. Az összpontosított ima, a Szent Szellem vezetése által, átérhet kontinenseken és óceánokon, és csalhatatlan pontossággal eltalálhat bármilyen célpontot, amire kiküldték. Kétség nélkül ez a legerősebb és leghatékonyabb a keresztények összes fegyvere közül.

Mint ahogyan a kardnál is említettük az előbb, a mindenfajta ima fegyverének hatékonysága a Szent Szellemtől függ. Ezt a „Szellemben” kell imádkozni. (Ef 6:18) Isten nem bíz ilyen fegyvert azokra a keresztényekre, akiket a saját testi kívánságaik és érzelmeik vezetnek.

A mindenfajta ima több, különböző fajta imát tartalmaz – ahogyan ezt felsorolja a Timotheosznak írt első levél 2:1: könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások. Ez nem egy szóló hangszer, amin egyetlen keresztény játszik önmagában. Inkább a Szent Szellemmel összhangban lévő zenekar sok hangszerének együtt hangzása által előadott mű.

Olykor, úgy tűnik, leküzdhetetlen akadályok váltják ki az ilyen fajta imát. A Cselekedetek könyve 4:15-18-ban az apostolok egy sátáni tervvel kerültek összeütközésbe, ami megállíthatott volna minden további evangélizációs tevékenységet. A Zsidók tanácsa, amely a zsidó nép legfelsőbb vallási hatósága volt, hivatalosan megparancsolta az apostoloknak, hogy „teljességgel ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében.”

Az evangélium ellenségei elég figyelmesek voltak ahhoz, hogy felismerjék Jézus nevének egyedülálló jelentőségét. Az egész evangélium hatékonysága függött ettől. Ahogyan maga Péter kijelentette a tanács előtt: „És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartanunk.” (Csel 4:12) A tanácsnak ezzel a határozatával a Sátán felépített egy „erősséget”, amit megakadályozhatta volna az evangélium minden további terjedését, vagy a gyermekkorában járó egyház növekedését.

Ezzel a sátáni tervvel ütközve, minden hívő egy helyre gyűlt, hogy Isten segítségét kérjék. Összehangolták magukat egyetlen zenekarrá, kiáltottak az Úrhoz, hogy avatkozzon be. Isten az erejének olyan bemutatásával válaszolt, hogy „megmozdula a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják,” (Csel 4:31) A mindenfajta ima fegyvere lerombolja a Sátán erősségeit.

A világ sok részén épít a Sátán akadályokat és ellentéteket az evangélium terjedésével szemben, amelyek minden evangélizációs módszernek ellenállnak. Itt az ideje, hogy az egyház hadrendbe állítsa a legerősebb fegyverét: a mindenfajta ima fegyverét.

****

A következő, és egyben utolsó levelem témája a „Konfliktus csúcspontja” lesz.

A Mester szolgálatában, üdvözlettel!
Derek Prince

Fordította: Marton Katalin