2016. augusztus 26., péntek

Könyvajánló - Ben Hur

Mint tudjátok, az új Ben Hur film eléggé rossz lett, kihagyták belőle a lényeget, az evangéliumot. De ez nem igaz az új könyvre! Az eredeti Ben Hur szerzőjének az ükunokája nagy hangsúlyt fektet a Messiás személyére és a Vele való találkozásra. Írja is a szerző, hogy reméli a megújult Ben Hur sok millió embernek felnyitja majd a szemét... A könyv első fejezetei megelevenítik számunkra Jézus születésének körülményeit (ebből egy kis részletet olvashattok e felvezető alatt), a könyv utolsó fejezeteinek tartalmát pedig kitalálhatjátok a fejezetek címeiből: Getsemáné; Golgota. 
Szóval a filmmel ellentétben a könyv nagyon hitelesen megjeleníti a Megváltó földi életét és Ben Hurral együtt az olvasó is döntés elé áll, hogy elfogadja-e az Ő személyét. 
A könyvet bátran vegyétek, nagyon jó olvasmány és amint látjátok a képen, ezt a nagy formátumú kiadványt a Kiadónál potom 3.192 Ft-ért megvásárolhatjátok.
És akkor jöjjön az első idézet.

"Aznap éjjel, bár a levegő nem mozdult, vad tünemény játszódott le az égen. Kezdetben még minden csillag a helyén maradt, lassan, pislákolva köröztek. Az őr ide-oda járkált, hogy ne fázzon. Sakál vonítást hallott, odament, hogy szétnézzen, bár tudta: a juhok biztonságban vannak. Végül az őrködés vége felé közelebb jött a tűzhöz. A fény erősödött. Aztán még erősebb lett. Mindent beragyogott. A juhok alakját egyenként látta kirajzolódni, mintha fényes nappal lenne. A kutyák felültek, és nyüszíteni kezdtek. Az őr megborzongott. Ugyanolyan félelmet érzett, mint amikor párducot vagy viperát látott. Összeverődött a térde.

- Ébredjetek! - dörmögte oda a többieknek. A kutyák ugatni kezdtek.
A juhok is felébredtek, márpedig ha azok bégetni kezdenek, egyetlen pásztor sem alszik tovább. Felültek, rémülten pislogtak, és felkapták a parittyájukat.

- Mi az? Oroszlán? - kérdezte az egyikük.
- Lángol az ég! - kiáltott az őr. A fényesség olyan erős lett, hogy kezükbe kellett temetniük a fejüket.

Egyszer csak az állatok mind elnémultak. A pásztorok remegve bújtak össze, amikor meghallották a hangot. Később nem tudtak egyetértésre jutni abban, hogy mit is láttak - egy férfi lett volna? Ő is ragyogott? Valami lények voltak a levegőben? - De a szavakat mind egyformán hallották:

- Ne féljetek! Jó hírt hozok nektek az egész nép nagy örömére. Dávid városában ma megszületett nektek a Megváltó; ő a Messiás, az Úr. Ez lesz számotokra a jel: kisgyermeket találtok bepólyázva feküdni a jászolban.

Senki sem mozdult. A hang nem szólt többet. A ragyogás még ott maradt egy darabig, aztán a fény remegni, majd pislákolni kezdett. Aztán angyali hangok kórusa hallatszott:

- Dicsőség Istennek a magasságban, a földön pedig békesség azoknak, akiken megnyugszik az ő jóindulata! - Újra és újra elénekelték az üzenetet. Hangjuk a különös fénnyel egyre halványult. Végül újra sötét volt, a tűz narancssárgán pislogott, a juhok kezdték álomba morogni magukat, a reszkető, nyüszítő kutyák viszont oda jöttek a tűz köré, és szorosan az emberek mellé ültek.

Az egyik pásztor megkérdezte:
- Dávid városa? Az mi?
- Betlehem - felelt egy másik. - Ott, a domb mögött.
- A fogadóban van jászol. Láttam!
- Oda kellene mennünk! - szólt az őr, önkéntelenül is suttogóra fogva a hangját.
Dörmögés hallatszott, aztán az egyik pásztor feltápászkodott.
- Igen, menjünk!
- De... hagyjuk itt a juhokat?
- Hagyjuk itt! - bólintott rá az, aki felállt. - Ez Isten műve. Majd Ő vigyáz rájuk."