2016. augusztus 17., szerda

Reinhard Bonnke - Gyógyulás 2.

Szenvedő gyógyítók

A gyógyításnak van egy nagyon különös összetevője is. „[Az ő] sebeivel gyógyultatok meg" - ezt az igeverset meglehetősen jól ismerjük, van azonban egy olyan oldala is, amit legtöbbször nem veszünk figyelembe. Azok, akik Krisztus gyógyításának csatornáiként szolgálnak, bizo­nyos módon sebeiből is részesülnek. Erre a szolgálatra Jézus azokat küldi ki, akik készek szenvedni. Mikor ta­nítványait kiküldte, hogy gyógyítsák a betegeket, egyút­tal arra is figyelmeztette őket, hogy elhívásukhoz a szenvedés és üldöztetés is hozzátartozik. A gyógyítás együtt jár a kereszt cipelésével. Ez akár konkrét betegségekben is megnyilvánulhat, ami Pál esetében is valószínűsíthető a korintusbeliekhez írottak alapján. Az ilyen dolgok első kézből való megtapasztalása legalábbis együttérzést vált ki az emberből a szenvedők iránt. A gyógyításnak a szenvedéssel kéz a kézben kell járnia.

Gyógyító szolgálatot szeretnél? Akkor a dicsőség mellett készülj fel a könnyekre, a szívfájdalomra, a csalódásra, a frusztráltságra, az üldöztetésre is. Mások egészségének ára Krisztus megtörtsége volt. Akik valóban az ő kegyelmének szolgái, valahogyan szívének legben­sőbb indulatait is fel kell, hogy vállalják. A világ reakciója ebben az értelemben teljesen irracionális. Megtámadják azokat, akik a betegekért imádkoznak. A világ szenvedéseket okoz azoknak, akik a szenvedők felé az isteni segítséggel szolgálnak. Olyan emberek írnak okoskodó könyveket az isteni gyógyítás ellen, akik soha egy ujjukat sem mozdították, hogy a szenvedőkön segítsenek.

A meg nem gyógyultak problémája

Ha a gyógyítás ajándékát szeretnéd, elkerülhetetlenül szembe kell nézned a szenvedés kérdésével. Mit fogsz mondani egy olyan helyzetben, mikor egy betegért el­mondott ima eredménytelennek tűnik? Ez a kérdés való­jában ahhoz kapcsolódik, amiről már beszéltünk Jézus azért gyógyít, mert Ő maga szenvedett. Ez némi magyarázatra szorul. Ne felejtsük el, hogy Jézus nem változik - Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! Ugyanaz a személy volt a kereszten, aki most a trónon ül, a Bárány, aki megöletett e világ alapítása óta. Változhatatlan és örök Isten. Isten tehát azért gyógyít, mert szenved.

Micsoda igazság nyílik meg előttünk ezzel, hogy Isten szenved! Mintha csak személyes felelősséget vállalna a világban működő minden gonoszért. Saját végtelen megtapasztalásának részévé teszi azt. Elhordozza a bánatunkat. Törődik velünk. Az ember bukásának tragédiáját beépítette saját létébe. Fogta a bűn és a nyomorúság sikoltó diszharmóniáját, és megírta belőle a szeretet örök szimfóniájának partitúráját - a menny örökkévaló összhangzatait, saját lényének moll hangnemben megírt örök muzsikáját. Ugyanez az igazság egyúttal a gyógyulás reménységének legerőteljesebb alapját is szolgáltalja. Ahol csak teheti, enyhít a gyötrelmeken, és megszabadít­ja a szenvedőket.

Egyetlen keresztény sem engedheti meg azonban magának, hogy fatalista módon Isten kifürkészhetetlen akarataként elfogadja akár saját, akár bárki más betegségét A mi Istenünk egyáltalán nem kifürkészhetetlen. A mi dolgunk az, hogy háborút indítsunk a betegség ellen, hiszen az az ördög munkája. Bár teljes felszámolására jelenleg még képtelenek vagyunk, és nem tudunk min­den egyes embert meggyógyítani, ez nem azt jelenti, hogy senki nem gyógyulhat meg!