2015. október 30., péntek

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 14.

3:10. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak.

A Messiás nem intette meg a filadelfiai gyülekezetet. Ehelyett az Úr megdi­csérte és ígéretet adott neki, "mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet." Az ígéret így hangzik: én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. (Az angol szövegben: „én is megőrizlek téged a kísértés órájától...”) Ez kifejezett ígéret arra, hogy a filadelfiai gyülekezet nem fog keresztülmenni a próba óráján, melynek leírása a 6. résztől kezdődik. A Messiás azt mondja, hogy a filadelfiai gyülekezet nem lesz jelen a végidők nyomorúságaiban. Krisztus ennél világosabban nem fogalmazhatta vol­na meg ezt. Ha Krisztus azt akarta volna mondani, hogy végig megőrzi őket a baj idején, vagy kimenti a nyomorúság kellős közepéből, akkor más igét és más prepozí­ciót kellett volna használnia.

A teológusok egy része megpróbálja elkerülni ezt a következtetést, hogy megma­radhasson poszttribulácionista álláspontja mellett. A „megtartani” (téréin) igének a „ból-ből” (ek) elöljáróval való párosítása nem egyeztethető össze azzal a feltételezett jelentéssel, hogy megtartani a gyülekezetet „valamin keresztül” (dia). Ez az elöljáró nem szerepel itt. A „kísértés órája” vagy „próba órája” (egy időszak) világossá teszi, hogy Isten távol tartja őket ettől az időszaktól. Ezek után nehéz belátni, hogy a Messiás hogyan adhatott egy gyülekezetnek ilyen ígéretet, ha Istennek az egész egyházzal az a terve, hogy átmenjen a nagy nyomorúságon, ami eljön az egész világra. Annak ellenére, hogy a filadelfiai gyülekezet a halál által jóval a végidők nyomorúsága előtt a dicsőségbe jutott, ha a mai egyház Krisztus teste, mely hű marad a hithez, akkor ez az ígéret túlmutat a filadelfiai gyülekezeten mindazok számára, akik Krisztusban hisz­nek (Walvoord, Revelation, 86-88. old.).

3:11. Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.

A Messiás újabb ígéreteket ad: Eljövök hamar. Ez a gondolat gyakran megjelenik a Jelenések könyvében. Nem egyszerűen arra utal, hogy Krisztus hamar eljön, hanem arra is, hogy hirtelen vagy gyorsan (1:1; 2:16). Eljövetelének fényében bátorítja a gyülekezetet: tartsd meg, amid van.

3:12. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

"Mindenkit, aki győz, oszloppá teszem az én Istenem templomában." Ez természetesen jelképesen a hívők állandó mennyei helyére utal, amit itt Isten templo­mának nevez az Ige. Az egész új Jeruzsálem lesz a végső templom (21:22). A földi templomokkal és oszlopokkal ellentétben, amelyek összedőlnek, a hívők örökre meg­maradnak a templomban. Krisztus pontosítja, hogy az én Istenem városának temp­lomáról van szó, vagyis az új Jeruzsálemről (vö. 21:2). Megismétli ígéretét: felírom rá... az én új nevemet (vö. 2:17; 14:1; 19:12). A hívők azonosultak Krisztussal hit által, ezért ő is azonosulni fog velük.

3:13. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek!

A levél ismét felhívással zárul: Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek! A filadelfiai gyülekezetnek adott ígéret és a hű­ség folytatására való felhívás nyilvánvalóan Isten szava a mai egyháznak is.

Forrás: Bible Knowledge Commentary: Revelation