2015. október 12., hétfő

Rodney H. Browne - TANÍTVÁNYOKKÁ TESSZÜK A VÁROST OTTHONRÓL-OTTHONRA

1. A nagy megbízatás

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit Én parancsoltam néktek: és ímé Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! (Máté 28:19-20)

- Isten azzal bízott meg bennünket, hogy lelkeket mentsünk.
- Isten azzal bízott meg bennünket, hogy tanítványokat neveljünk és tanítsuk mindazt, amire Jézus parancsolatot adott.

Mindenki megtérít egyet
Mindenki tanít egyet
Tanítványokat nevelünk
Sokasodunk
Bármi áron megmentjük az elveszetteket

- János 4 - Jézust a legnagyobb lélekmentőként láthatjuk
- Evangélizálás a baráti körben
- Jézus tanítvánnyá teszi az samariai asszonyt azáltal, hogy megtanítja neki Isten országának alapelveit.
- János 4:10 - Üdvösség
- János 4:14 - Szent Szellem
- János 4:18 - A Szellem ajándékai
- János 4:21-24 - Imádás

Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs. (Példabeszédek 11:30)
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. (1 Timótheus 2:4)

2. A tanítvány meghatározása

A hívők tudatos tanítása elszámoltathatósággal, amely szeretetteljes kapcsolatokon alapszik. Lásd Máté 10:24.

A példa általi tanulást nem helyettesíti semmi.

És választa tizenkettőt, hogy Vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, 15 És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és a démonokat kiűzni. (Márk 3:14-15)

Jézus személyiségéből megtanulták:
- Hogy lehet Istent szerető szívük.
- Hogy hozzanak döntéseket.
- Jó beszélgetéseket.
- Isten akaratát cselekedni.
- A Szent Szellemre támaszkodni.

Keresztény értékek
- Szeretet, hit, imádság, alázat, engedelmesség
- Fegyelem, önfeláldozás, tanítható magatartás
- Nyitottság a tanulásra
- Szolgáló szív
- Állandó odaszánás

3. Jézus megmintázta az otthoni szolgálat fontosságát.

- A halott visszajött az életbe - Máté 9:23-25
- Prédikálj és taníts - Lukács 5:17-18
- Útmutatás - Máté 17:25-27
- Gyógyítás - Máté 8:14-15
- Testvéri közösség és étkezés - Máté 8:10-13
- Éneklés és imádás - Máté 26:30
- A bűnök megbocsátása - Márk 2:1-5
- Démonok kiűzése - Márk 7:24-30
- A gyermekek megáldása - Márk 9:33-37
- Az otthonok áldottak békességgel - Máté 10:13

4. Az újszövetségi Egyház - az öröm házai

És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. (Apostolok Cselekedetei 2:42)
És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (Apostolok Cselekedetei 2:46-47)

5. Az öröm házai - szolgálati központok

- A gyógyulás házai - Máté 8:6-7
- A szabadulás házai - Márk 7:30
- Az üdvösség házai - Lukács 19:5
- A Szent Szellem jelenlétének házai - Apostolok Cselekedetei 2:2
- Az evangélizálás házai - Apostolok Cselekedetei 17:7-8 / Apostolok Cselekedetei 21:8

Az öröm házai
Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja. (Példabeszédek 3:33)
Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. (Példabeszédek 15:6)

7. Megvallás

- Házunk a hit háza. Galata 6:10
- Házunk a békesség háza. Ézsaiás 32:18
- Házunk tele van világossággal. II. Mózes 10:23
- Házunk nem elérhető a betegség számára. Zsoltár 91:10
- Házunk tele van üdvösséggel. Lukács 19:9
- Házunk áldott ház. Példabeszédek 3:33
- Házunk nem elérhető a vandalizmus számára. Példabeszédek 24:15
- Házunk védett ház. Ézsaiás 4:5
- Házunk boldog otthon. Eszter 8:16-17