2015. október 9., péntek

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 12.

3:1b.  Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.

Az egyetlen dicsérő szó igazából feddés, amikor a Messiás így szól: az a neved, hogy élsz. Ez a megállapítás egyértelműen a kortársak véleményét tükrözi a gyülekezet hatékonyságáról.

3:2-3. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt.
Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.

A Messiás hamar eloszlatja az élő valójukról szóló tévhitet, amikor kimondja, hogy halott vagy. A farizeusokhoz hasonlóan külső megjelenésük eltakarta az élettelenségüket. Krisztus még hozzáfűzi: "nem találtam csele­kedeteidet teljesnek az én Istenem előtt." Messze nem tettek eleget hívő kötelességeiknek.

A Messiás felszólítja a gyülekezetet: ébredj fel a szellemi szunnyadásból, és erősítsd meg az életnek azt a néhány bizonyítékát, amivel még rendelkezel! Majd folytatja a felszólítást: emlékezzél tehát vissza,... tartsd meg azt és térj meg! Figyelmezteti őket, hogy ha nem tartják be az utasítását, akkor eljön, mint a tolvaj vagyis hirtelen és váratlanul.

3:4-6. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá.
Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek!"

Miközben ez a gyülekezet egészében véve halott vagy haldokló volt, Krisz­tus látta az istenfélő maradékot Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruháju­kat bűnnel. Krisztus megígéri, hogy "az igazi hívők fehérben fognak járni, ami Isten igazságának jele, továbbá annak a nevét nem törlőm ki az élet köny­véből, és vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt."

Az a megállapítás, hogy nem törli ki nevüket az élet könyvéből, nehézséget jelent egye­seknek. De aki igazán megtért, az újjászületett marad, amint János mondja máshol (Jn 5:24; 6:35-37, 39; 10:28-29). Igaz, hogy ez az igeszakasz utalhat arra, hogy vala­kinek a neve ki lehet törölve az élet könyvéből, de valójában annak a megerősítése, hogy a nevük nem lesz kitörölve (ez nem feltétlenül így van, az Ige az ellenkezőjéről is beszámol - a szerk.). János hat alkalommal utal az élet könyvére [Jel 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27].

Ez a levél is azzal a felszólítással fejeződik be, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A szárdiszi levél szívhez szóló üzenet azoknak a mai gyülekezeteknek is, ahol sokféle tevékenység folyik szép épületekben, de olyan gyakran hiányzik az örök élet bizonyítéka. Krisztus szavai ma is ezek: „em­lékezz”, „térj meg” és „engedelmeskedj”, ahogy a szárdiszi gyülekezetnek is üzente.

Forrás: Bible Knowledge Commentary: Revelation