2015. október 13., kedd

Derek Prince - Ha nem törődsz a bibliai próféciákkal, elveszel 2.

Van egy jellegzetes görög szó az ÚSZ-ben, a parouszia, ami szinte kizárólag (nem teljesen) fent van tartva az Úr eljövetelére, hogy megalapítsa királyságát. Péter azt mondja, hogy ő és a többi apostol rövid előképet kaptak arról, milyen lesz, amikor Jézus visszajön dicsőségben. És azt mondja, nem olyasvalamit mondunk, amit mi találtunk ki, egy jó ötletet, vagy egy általunk kiagyalt történetet, hanem azt mondja, hogy mi szemtanúk voltunk. Arra utal, amikor látták az átváltozás hegyén Jézus átváltozását, átalakulását és látták, milyen lesz Ő dicsőségben. Az arca mint a Nap, ruhája fényesség. Péter azt mondja, láttak egy rövid előzetest arról, milyen lesz, amikor visszajön Jézus. Utána úgy folytatja, DE amit szemeinkkel láttunk, az nem a fő oka, hogy hiszünk. mindennek, amit hiszünk az egyetlen, legnagyobb tekintélye a Szentírás. Soha ne távolodj el ettől. Pál azt monda az 1Korintus 15-ben, hogy Jézus meghalt az Írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon, az Írások szerint. A feltámadásról a legfőbb tekintély a prófétai írások. Majd Pál felsorol sok személyt, akik látták a feltámadott Jézust. De a szemtanúk bizonysága nincs ugyanazon a szinten, mint Isten írott Igéjének, Isten prófétai szavának a tekintélye. Ugyanezt írja Péter is, hogy a legjelentősebb tekintély, amire mindnyájunknak figyelnünk kell, azok a prófétai Igék.

Azt mondja Péter, hogy a prófétai beszédek igen biztosak és jól tesszük, ha figyelünk rá. Tehát megfosztod magadat valami nagyon fontostól, ha nem figyelsz a prófétai Írásokra. Rengeteg téveszme és zavarodottság van ma a gyülekezetben és nagyrészt azért, mert az emberek nem tudnak egyszerű, alapvető igazságokat, amiket megjövendölt a Szentírás Jézus visszajöveteléről.

Miért mondja azt, hogy biztosabbá van téve a prófétai beszéd? Hiszem, hogy azért mert ő és más apostolok saját szemeikkel sok olyan esetet láttak Jézus életében és szolgálatában ahol az ÓSZ prófétai írásai pontosan beteljesültek. Tehát hívő zsidóként ők már hittek az ÓSZ írásaiban, de miután Jézussal voltak 3,5 évig és látták, ahogy egyik írás a másik után pontosan beteljesedik, a prófétai beszéd így még biztosabbá lett nekik.

Az ÚSZ-ben van egy minta arra, hogyan kell beteljesedniük az ÓSZ-i próféciáknak. Ez az egyetlen felhatalmazott minta, nincs más. Ezt mondja Péter: jól teszitek ha figyeltek rá, mint lámpásra, ami világít egy sötét helyen. A világban ma egy sötét helyen vagyunk. A világ össze van zavarodva, rendetlen, bizonytalan, az emberek nem igazán tudják mire számítsanak, nyugtalanok és nincs igazi önbizalmuk. Tehát sötét helyen vagyunk. De nekünk, akik hiszünk Jézusban, Isten adott egy lámpát, vagy fényt a sötét helyen. Mi a fény? A prófétai Ige. Ha egy sötét helyen vagyunk és Isten adott egy fényt, vagy lámpát és mi nem használjuk a lámpát, akkor nem panaszkodhatunk, ha sötétben maradunk, mert ekkor a saját hibánkból maradunk a sötétben. Istennek nem az a célja, hogy mi a sötétben maradjunk, Ő adott világosságot. De akkor is sötétben maradunk, ha nem használjuk a fényt, Isten prófétai Igéjét.