2015. október 12., hétfő

Dave Hunt - És mi a helyzet Máriával? 4.

Máriák sokasága

Nagyon sok Mária létezik a katolicizmuson belül, van ilyen „Miasszonyunk”, van olyan „Miasszonyunk” stb., ugyanis Mária sok különböző alakban jelenik meg. A legtöbb katolikusnak megvan a maga kedvenc „Máriája”, van, aki a „Medjugorei Miasszonyunkat” szereti, mások a „Guadelupéit”, esetleg a „Lourdes-it”. II. János Pál pápának két kedvenc Máriája van: a jasna gorai „fekete szűz”, Lengyelország védőszentje és a „Fátimai Miasszonyunk”. Az utóbbi állítólag akkor jelent meg neki, amikor az ellene elkövetett gyilkossági merénylet után lábadozott. (A merénylet egyébként pontosan azon a napon történt, amelyiken a „Fátimai Miasszonyunk” először jelent meg Fátimában, 1917. május 13-án). A „Miasszonyunk” megjelenésekor közölte a Szentatyával, hogy azért mentette meg az életét, mert célja van vele, és még azt is hozzátette, hogy olyan jelet fog adni a világ számára, amely arra kényszeríti majd, hogy meghajoljon a pápa mint legfelső szellemi hatalom előtt. A Time magazin is közölt egy rövid beszámolót ezzel kapcsolatban:

"A Mária iránti nagy elkötelezettség már hazájában, Lengyelországban beleivódott a pápába, ugyanis évszázadokon keresztül azt tartották, hogy a [fekete] Madonna volt az, aki a muzulmán törökök csapatait meghátrálásra kényszerítette, aki megvédte az országot a svéd lutheránusoktól, majd 1920-ban a szovjet bolsevikok csapataitól...
II. János Pál Mária egyesítő erejét tette pápai arzenálja központi tényezőjévé. Ellátogatott számtalan Mária-kegyhelyre a világ minden táján, és szinte valamennyi beszédében és imájában a Madonnát hívja segítségül."

Az a Mária, akire a pápa Denverben utalt, elsősorban az „ifjúság világnapjához” kapcsolódik, aminek megünneplését a pápa már évek óta szorgalmazza. Mária képét egyébként kitették egy éjszakai vigília alkalmából a Denver közelében levő Cherry Creek parkba, hogy a pápa tiszteletére oda érkező zarándokok imádkozhassanak hozzá a vigílián. A pápa helikopterrel érkezett a helyszínre. Az egyik újságíró a következőképpen számol be az eseményekről:

"Már jóval elmúlt este 9 óra is, amikor az ifjúsági világnap hivatalos szentképe feltűnik. A vigíliának ezt a részét csak úgy hívják: „az új adventi miasszonyunk, szűz Mária képének imádása”. A zarándokok csak most látják először a festményt, ami Máriát ábrázolja méhében a még gyermek Jézussal...
Az új adventi Miasszonyunk a legközönségesebb ikon, amit valaha láttam..., ahogy a Colorado és a fiatalok kórusa a „Taize Magnificat”-ot énekli, tíz denveri fiatal felemeli a Miasszonyunk szentképét, és körbehordozza a színpad előtti részen. A tömeg teljes extázisbán van, tűzijátékhoz hasonló fényjáték kíséri az üdvrivalgást, miközben virágszirmot szórnak az ikonra..."

Másnap, vasárnap a pápa újra helikopteren érkezik. A még mindig didergő zarándokok (akik az éjszakát a parkban, a földön alva töltötték) újult lelkesedéssel és izgalommal üdvözlik. A mise során a jelenlevő háromezer papnak jó néhány órába telt, amíg kiosztotta az ostyát a mintegy 375 ezer emberből álló tömegnek. Beszéde során a pápa többször személyes hangon szólt a mennyben levő Máriához. Beszédét így kezdte:

"A szívem tele van a mennyek királynőjének dicséretével, aki a mi reménységünk és vigasztalásunk egyetlen forrása a mennyei Jeruzsálem felé vezető zarándokutunkon. Ezzel a reménységgel köszöntőm mindazokat, akik ezen az ünnepélyes liturgián részt vesznek... Ez a liturgia Máriát, a napba öltözött asszonyt mutatja... Ó, napba öltözött asszony, a világ fiataljai szeretettel köszöntenek téged...!
Máriában az életnek a halál fölött aratott győzelme realitássá lesz... Ó, Mária, te vagy az egyház anyja, te vezetsz minket a mennyből...; és te segítesz abban, hogy növekedjünk szentségben, azáltal, hogy legyőződ a bűnt."