2015. október 7., szerda

Bill Warner: A saría törvény nem muzulmánoknak 7.

Tanítás a nőkről

A saría törvényei alapján a nők több szempontból sem teljes értékűek:

[o22.1] Az iszlám bíróvá válás elengedhetetlen feltétele:
(a) ha valaki szabad férfi [ ...]

[o4.9] Egy nő halálakor vagy sérülésekor fizetendő kártérítés feleannyi, mint egy férfi után fizetendő jóvátétel .

[Bukhári 3,48,826] Mohamed azt kérdezte: „Igaz-e, hogy egy női szemtanú tanúvallomása feleannyit ér, mint egy férfié?” A nő azt válaszolta: „Igen.” Mire Mohamed azt mondta: „Ez azért van, mert a női tudat fogyatékos.”

[l10.3] Az általános részesedést úgy kell felosztani, hogy a férfi mindig két nő részét kapja.

[Korán 4:11] Gyermekeitekre vonatkozóan Allah ekképpen rendelkezik: A fiúgyermeket az örökség elosztásakor annyi illeti meg, mint amennyi két leánygyermek része [ ...]

A következő hadísz szerint a tevék, a rabszolgák és a nők egyenértékűek.

[Abu Dáúd 11, 2155] Mohamed azt mondta: Ha valamelyikőtök feleségül vesz egy nőt, vagy vesz egy rabszolgát, mondja ezt: „Ó, Allah, add meg nekem a benne lévő jót és az ő természetében lévő jót, melyet te teremtettél; menedéket veszek benned az asszony gonoszsága és rossz hajlamai elől, melyet te teremtettél.” Ha valaki tevét vásárol, ragadja meg a teve púpjának tetejét, és mondja ugyanezt.

A nők intelligencia és vallás tekintetében alacsonyabb rendűek a férfiaknál .

[Bukhári 1,6,30] Mohamed, miközben imádkozni ment, elhaladt egy csoport nő mellett, és azt mondta: „Hölgyek, adjatok alamizsnát és adományozzatok pénzt a szerencsétleneknek, mert szemtanúja voltam annak, hogy a pokolban a legtöbb ember nő.”
Mire ezt kérdezték: „Miért van ez így?”
Mohamed így válaszolt: „Túl sokat esküdöztök, és nem mutattok hálát a férjetek felé. Soha nem találkoztam még senkivel, akiből annyira hiányzott volna az intelligencia vagy vallásilag annyira tudatlan lenne, mint a nők. Sokan közületek félrevezetik az óvatos és intelligens férfiakat.”
A nők erre azt felelték: „Pontosan miért is hiányzik belőlünk az értelem vagy a hit?”
Mohamed azt mondta: „Igaz-e az, hogy egy férfi tanúskodása két nő tanúskodásával ér fel?”
Miután a nők megerősítették igazát, Mohamed azt mondta: „Ez bizonyítja, hogy a nők nem értelmesek. Igaz-e az, hogy a nők nem imádkozhatnak és böjtölhetnek a mensturációs ciklus alatt?”
A nők azt felelték, hogy ez szintén igaz .
Ezután Mohamed azt mondta: „Ez bizonyítja, hogy a nők nem eléggé vallásosak.”

A nők tanúvallomása fele annyit ér, mint egy férfié.

[Korán 2:282] Ti hívők! Ha adósságrúl köttök szerződést egy meghatározott időre, írjátok le azt! Készítsen írást arról egy írnok jelenlétetekben úgy, ahogy a méltányosság megköveteli! Nem vonakodhat egy írnok sem, hogy írást készítsen, úgy, ahogyan azt Allah megtanította neki! Írnia kell!
Az diktáljon, akit az adósság terhel, és óvakodjon Allahtól, az ő Urától, s ne próbáljon lefaragni semmit sem az összegből! Ha az adós korlátozott a megértésben, vagy gyámoltalan, vagy nem képes diktálni, gyámja (Wali) diktáljon igazságosan. Felnőtt férfijaitok közül két tanút kérjetek föl tanúságtételre! Ha nem lenne két férfi, akkor legyen egy férfi és két nő, olyanok, akiket alkalmasnak találtok tanúnak. Így ha valamelyik nő hibát vét, a másik helyesbítheti azt. [...]