2015. október 14., szerda

Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - A Szellem kardja

Az Efézus 6-ban Pál apostol felsorolja az „Isten teljes fegyverzetét”, amely tartalmazza az igazság övét, az megigazulás páncélját, a békesség evangéliumának saruját, a hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje. Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy nem találunk támadó fegyvereket ebben a felsorolásban.

Most bizonyára felkaptad a fejed, és azonnal a kardra gondolsz, de nézd meg figyelmesen: Az Isten Igéjét nem a „keresztény kardjának” mondja, hanem a „Szellem kardjának”. Más szavakkal, ez a kard a Szent Szellemhez tartozik. Egyedül Ő tudja helyesen használni.

A Szentírás nem azért íródott, hogy tisztán értelmi alapon közelítsük meg. Ha így teszünk, akár ellentétes hatást is válthat ki. Ezért lehet az, hogy vannak komoly, Szentírást tanulmányozó professzorok és kutatók, akik ateisták és agnosztikusok lettek. Ezek az emberek a Bibliával elkövették a bálványimádás bűnét. A Szentháromság nem az Atya, a Fiú és a Szent Biblia, hanem az Atya, a Fiú és Szent Szellem hármasságát jelenti. „A betű megöl” - mondja Pál apostol, „de a Szellem megelevenít” (2 Korinthus 3:6).

A Szent Szellem nem egy doktrina, vagy egy felekezeti tanítás vagy egy szabadon választható megtapasztalás, ami csak néhány keresztény számára van fenntartva. A Szent Szellem egy személy - a Földön munkálkodó Isten. Ha meg akarod ismerni Istent és az Ő beszédét, szükséged van a Szent Szellemre. Szükséged van a jelenlétére, hangjára, segítségére, tanítására és vezetésére.