2015. október 15., csütörtök

Josh McDowell - A jövendőmondásról 2.

Tenyérjóslás

A tenyérjóslás a kéz és az ujjak formájából és rajzolatából mond jövendőt. Állítása szerint ezeknek a jeleknek a megfelelő magyarázata segítségével elő lehet jelezni a jövőt. A kiromantia (tenyérjóslás) nem tévesztendő össze az ún. kirológiával, mely a kézalak és rajzolat tudo­mányos vizsgálata, sem a grafológiával, mely a kézírás vizsgálata. Kurt Koch a következőket írja a tenyérjóslásról: „Nézzük tehát a kéz tanul­mányozása segítségével történő jövendőmondást. A kezet terü­letekre és vonalakra osztják. Van Hold-hegy, Vénusz-öv, Mars-síkság; külön területek a hangulat, a szerencse, a siker, hírnév, képzelőerő, akarat és érzékenység számára. Ezen fe­lül négy vonal van, amelyek a tenyér félületét uralják: a fejvo­nal, a szívvonal, a szakma (sors-)vonal és az életvonal. Ezekből a jelekből vélik a tenyérjósok megmondani a jö­vőt." (Kurt Koch, Keresztény tanácsadás és az okkultizmus, Grand Rapids, Kregel rubliceti- ons 1982.85.o)

A tenyérjóslás igazolhatósá­gának ugyanazok a hiányossá­gai, mint az asztrológiának. Nincsenek ellenőrizhető, tudo­mányos bizonyítékai. Az ún. bi­zonyítékok, azaz olyan esetek, amikor tenyérjóslás által való­ban sikerült megmondani a jö­vőt, semmivel sem gyakoribbak, mint amit a puszta véletlen megenged.

Ami pedig azt a próbálkozást illeti, hogy a tenyérjóslást a Bib­lia alapján igazolják - nyugodtan mondhatjuk: reménytelen ügy. Az egyesek által a szöveg- környezetből kiragadott igever­seknek semmi köze ehhez a praktikához. Sőt, az Ige világo­san és erőteljesen ellenőrzi a jö­vendőmondás mindenféle for­máját A következő igerész a te­nyérjóslásra is értendő:

„Ne találtassák teközötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tű­zön, se jövendómondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bű­bájos, se ördöngösöktól tudakozó (médium), se titokfejtő (spiritiszta), se halottidéző.
Mert mind utálja az Úr, aki eze­ket műveli, és az ilyen utálatossá­gokért űzi ki őket az Úr, a te Iste­ned előled." (5 Mózes 18:10-12)

Forrás: Új Exodus Magazin