2015. október 5., hétfő

David Yonggi Cho - Az Úr imája - A visszatérő Jézus 5.

E korszak legbátorítóbb jele a Szent Szellem utolsó időkre vonatkozó kitöltetése, amely szerte a világon átjár minden felekezetet. A vasfüggöny mögötti országok egymás után omlanak össze, amelyeket pedig áthatolhatatlannak gondoltak az evangélium számára. A hetvennégy évig vezető pozíciót betöltő kommunista Szovjetunió darabokra esett szét a Szent Szellem munkájának köszönhetően. Most Jézus Krisztus evangéliuma győzedelmeskedik az egész térségben. Még ennél is fontosabb az, hogy a hit hosszú ideig elnyomott lelkesedése vulkánként tör elő, és a szomjas lelkek zsúfolásig megtöltik azokat az egyházakat, amelyek megnyitották előttük kapuikat.
Előbb vagy utóbb Kína és Észak-Korea is szélesre fogja tárni kapuit. Akkor az utolsó időkre vonatkozó misszió hatalmas ereje söpör majd végig az egész Földön. El fog tűnni az „el nem ért nép” fogalma is. És ezt követi Urunk második eljövetele.

Ezen útmutatások mellett Dániel jövendölése úgy beszél a tíz szarv megjelenéséről, mint a kor jellegzetes jeléről. Megjövendölte a tíz szarv megjelenését, és a legnagyobb közülük harcba száll a szentek ellen és legyőzi őket. Manapság az Egyesült Európa kilátásai annyira nyilvánvalóak, hogy hamarosan eljön a vas- és agyaglábak kora.

Ebben a zűrzavarban hűvös és semleges magatartást kell tanúsítanunk. Éberségünk fontossága nem a második eljövetel fenyegető közelségében rejlik, hanem a végső időkben tanúsított életmódunkban. A kor végének közeledtével a Sátán munkája egyre nyomasztóbbá válik. Üvöltő oroszlánként jár körül, és azt keresi, kit tud elnyelni (lPét 5,8). Kétezer évvel ezelőtt már legyőzték őt a Golgotán. Most ugyan halálosan sebzett ellenségként üvölt, de az Ördög nem fog eltűnni a második eljövetelig. Továbbra is kísérti és megtéveszti a hívőket azért, hogy elragadja őket a szilárd hittől. Tehát imádkozzunk, és továbbra is tanúsítsunk ellenállást a Sátánnal szemben. Az öt bölcs szűzhöz hasonlóan olajjal teli lámpásokkal várjunk a vőlegényre. Ezekben a napokban nagyon érezhetjük, hogy közeledik a második eljövetel, az időpontja azonban felfoghatatlan számunkra. Jézus azt mondta: „Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. “ (Mát 24,37)

Máté 24,40-42-ben így szólt tanítványaihoz: „Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.“

Isten hű szolgáiként mindent meg kell tennünk, hogy befejezzük Isten munkáját az Emberfia második eljöveteléig. Jézus azt mondta követőinek: „Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál." (Mát 24,45-46)

Jézusnak nem szerez örömet az, ha csak üldögélünk, és várjuk a második eljövetelt. Ez nincs összhangban az Ő akaratával. A vészpróféták és követőik mindig is ezt tették. Nekünk viszont minden tehetségünket latba kell vetnünk, hogy jó és hű szolgákként nagy nyereséggel dolgozzunk, s a többletet büszkén vigyük az Úr elé visszajövetelekor. Akkor majd örülni fog, és bőkezűen megjutalmaz bennünket.

Nagy figyelmet kell szentelnünk szenvedő szomszédainknak is. Urunk beszélt a jók és a gonoszok szétválasztásának feltételéről. Ez teljes mértékben a legkisebb testvérünkkel szemben tanúsított magatartásunktól függ (Mát 25,40). Jézus részvétünket és áldozatunkat kéri a szenvedő testvéreinkért. Ez meghatározza majd sorsunkat az ítélőszék előtt.

A korszak végének semmi köze az őrjöngéshez és a tétlenséghez. Teljes mértékben vértezzük fel magunkat Isten Igéjének igazságával, és imádkozzunk állandóan a Szent Szellem által, hogy ellenállhassunk az ördög heves támadásainak. Az Isten által adományozott tehetségünket használjuk fel arra, hogy hozzájáruljunk Isten királyságának terjedéséhez, és segítsük az Isten családjába a nyomorúságban élőket. Jézus Krisztus emlékezni fog türelmünkre, szorgalmunkra, és teljes körű jutalomban részesít majd bennünket királysága eljövetelekor.