2015. október 1., csütörtök

John F. Walvoord - Jelenések könyvének áttekintése 11.

2:26-27. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;

A Messiás azt ígéri a hűséges hívőknek, hogy csatlakozni fognak hozzá ezeréves uralmában (Zsolt 2:8-9; 2Tim 2:12; Jel 20:4-6). A „legeltesse” szó a 27. versben a poimanei, melynek jelentése „pásztorolja”, és azt jelzi, hogy ezek az embe­rek nem csupán az igazságszolgáltatásban fognak részt venni, hanem amint a pásztor használja pálcáját, ugyanúgy fognak törődni a juhokkal és megvédik őket. Bár a Zsolt 2:9. Krisztus uralmára utal, János ezen idézete annak a hívő embernek az uralmával (pásztorolásával) kapcsolatos, aki győz. A hívőknek hatalmuk lesz, ahogy a Messiásnak is van (lKor 6:2-3; 2Tim 2:12; Jel 3:21; 20:4, 6). Krisztus mondja: hatalmat kaptam erre az én Atyámtól (vö. Jn 5:22).

2:28. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot.

Ráadásul a hűségesek megkapják a hajnalcsillagot, amely közvetlenül a naplemente előtt tűnik fel. A Biblia nem magyarázza meg ezt a kifejezést, de utal­hat arra, hogy a gyülekezet részt fog venni az elragadtatásban, mielőtt leszállnának a sötét órák az ezeréves királyság előtt.

2:29. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek!

A thiatirai levél ismerős buzdítással záródik: Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A korábbi levelektől eltérően ez a felszólítás nem megelőzi, hanem követi a győzteseknek szóló ígéretet, és ez a sor­rend megmarad az utolsó három gyülekezetnek szóló levélben is.

3:1a. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét szelleme és a hét csillag van.

A fontos kereskedő város, Szárdisz kb. 50 km-re délkeletre volt Thiatirától egy forgalmas kereskedelmi útvonal mentén, mely kelet-nyugat irányban húzódott Lídia országán keresztül. Fontos iparágak tették gazdaggá ezt a várost, idetartozott az ékszerkészítés, valamint a kelmefestés. Vallási szempontból a pogány istentisztelet egyik központja és egy Artemisz-templomnak helyet adó város volt, ennek romjai még ma is láthatók. Ma csupán egy kis Sart nevű falu található ennek a valamikor fontos városnak a helyén. A régészek megtalálták egy keresztény templom romjait az Artemisz-templom közelében. Amikor a Messiás üzen ennek a gyülekezetnek, úgy mutatkozik be, mint akinél az Isten hét szelleme és a hét csillag van. Ez a leírás hasonló az 1:4-hez. Itt Krisztus azt mondja, hogy nála van az Isten hét szelleme, és ezzel a Szent Szellemmel való kapcsolatára utal (Ézs 11:2-5; vö. Jel 5:6). Amint az 1:20-ban a hét csil­lag, itt is a gyülekezetek pásztorait jelenti, akiket Krisztus szintén kezében tart (vö. 2:1).

Forrás: Bible Knowledge Commentary: Revelation